Sillamäe Gümnaasiumi sügisene spordipäev Pannjärvel Alutaguse Spordi- ja tervisekeskuses

1. september 2016

Sillamäe Gümnaasiumi IV lend

previous next

Sillamäe Gümnaasiumis alustas tööd eesti keele keeleklubi

Möödunud pühapäeval, 18.septembril, alustas Sillamäe Gümnaasiumi ruumides tööd eesti keele klubi. Keeleklubi tunde viib läbi tuntud eesti keele kui teise keele ja LAK-õppe spetsialist Ülle Rannut.

Keeleklubi on keeleõppevorm ja meetod, kus vabama suhtlemisega saavutatakse julgus suhelda eesti keeles ja kinnistatakse keeleoskusi mitmekülgselt. Keeleklubi toimumist rahastab integratsiooni sihtasutus MISA . Kleeleklubis osalevad Sillamäe täiskasvanud elanikud.

II keeleklubi Sillamäe Gümnaasiumi ruumides alustab oktoobris.

Eesti keel

Spordinädal gümnaasiumis

Sillamäe Gümnaasium korraldab üle-Euroopalise spordinädala raames mitmeid spordi ja tervisega seotud üritusi. Igal päeval korraldatakse midagi huvitavat ja kasulikku meie õpilaste arengu ja tervise heaks.

Esmaspäeval on lauatennise päev, teisipäeval maastikul orienteerumise päev Alutaguse Spordi- ja tervisekeskuses, kolmapäeval on male ja kabe päev, neljapäeval on lauahoki päev ja reedel saalihoki päev. Laupäeval võtab gümnaasiumi võistkond osa Sinimäe Põhikooli poolt korraldatavast sõjalis-sportlikust Sinimäe Retkest.

13.septembril toimus Sillamäe Gümnaasiumi traditsiooniline sügisene spordipäev. Üle 120 õpilase ja õpetaja nautisid liikumist ja värsket õhku Pannjärvel Alutaguse Spordi- ja tervisekeskuses. Päevakavas oli digivahenditega orienteerumine Alutaguse metsades MOBO programmi järgi ja sportlikud-lõbusad teatevõistlused. Päeva lõpetas ühine supisöömine.

Aitäh kõigile, eriti meie kehalise kasvatuse õpetajatele Dmitri Vinogradovile ja Margarita Bezkole.

 

Eesti keel

Spordinädal Sillamäe Gümnaasiumis 12.-16.septembril

10.-18. septembril tähistatakse teistkordselt üle-euroopalist spordinädalat. Spordinädala eesmärgiks on tõsta elanikkonna liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust. Spordinädala läbiviija Eestis on Ühendus Sport Kõigile.

Spordinädal 2016 tegevuste peamiseks sihtgrupiks Eestis on kooliealised noored. 

Spordinädala eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele Eestimaa noortele toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi.

Ülevaate Spordinädal 2016 kampaaniaga liitunud  koolidest ja spordinädala programmist leiad menüüpunkti Sündmused alt.

Sillamäe Gümnaasiumis on plaanis spordinädalal mitmed spordi ja liikumisega seotud üritused:

  • E - lauatennise päev. 
  • T - orienteerumise päev Pannjärvel
  • K - lauahoki päev
  • N - male ja kabe päev
  • R - saalihoki ja võrkpalli päev

Spordinädala kohta loe infot siin...

Eesti keel

Head Uut Õppeaastat!

Sillamäe Gümnaasiumis alustas 5.ndal õppeaastal üle 144 õpilast ja 53 koolitöötajat, nendest 29 õpetajat!

Sillamäe Gümnaasiumi missioon: Parim  koht haridustee jätkamiseks

Meie moto: Vitae, non scholae discimus!

Peamised eesmärgid arengukavas ·       

  • Loome põhikoolide lõpetajatele kõik tingimused üldkeskhariduse omandamiseks.
  • Võimaldame õppe täiel määral eesti keeles vähemalt ühes õppegrupis.
  • Anname võimaluse tutvust teha tööeluga läbi karjäärinõustamise ja eelkutseõppe kursuste.

Gümnaasiumi olulised dokumendid:

 

Toredat uut õppeaastat!

 

Eesti keel

Lehed