Rebaste pidu

Spordipäev 2019

Lõpukell 2019

previous next

Ars longa...

Eesti keel

6.- 8. novembril toimus jälle konkurss “Elav klassika”.

Meile õpilased esinesid deklamatsiooniga Sillamäe raamatukogu laval.

See oli nii edukas,  et žürii silmadesse ilmusid pisarad.

Tänan kõiki, kes andis oma loomingulise jõu ja palju aega, et demonstreerida oma armastust kirjandusesse.

Tänan koostöö eest minu õpilasi ja kolleege.

Tatiana Smirnova

 

Argument 2019

Eesti keel

11.-13. oktoobril ning 1.-3. novembril osales kümmekond Sillamäe Gümnaasiumi õpilast Eesti Väitlusseltsi koolitusel Argument 2019. Kahel nädalavahetusel Tallinna Inglise Kolledžis läbisid noored intensiivse 35-tunnise argumenteerimise kursuse, kus õpiti lähemalt väitluse reegleid ja struktuuri ning lahendati debateerimisega seotud ülesandeid.

 

Teisel nädalavahetusel toimus lisaks õppetööle kahepäevane Vabariigi Presidendi väitlusturniir, milleks olid õpilased ette valmistanud juba oktoobrist. Pärast turniiri anti osalejatele põhjalik tagasiside nende esinemisele.

 

I õppeveerand oli sisukas ja möödus ruttu

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis on taas koolivaheaeg. I õppeveerandil sai õppimine sisse täishoo. lisaks igapäevaõppimisele toimusid tervisepäev, keeltepäev, rahvusvaheline muusikapäev, õpetajate päev, õppekäik programmi "Minu Riik" raames, kooli külastasid mitmed külalislektorid, alustasime KIK-i poolt toetatud jäätmete käitlemise õppeprojekti. Veerandi lõpus toimus traditsiooniline kümnendike ristimine. 

Hea uudis tuli ka Sotsiaalministeeriumilt - Sillamäe Gümnaasiumit tunnustati ainukese üldharidusõppeasutusena Peresõbraliku Tööandja märgisega pronkstasemel. Vahva!

Head koolivaheaega õpilastele ja head kosumist ka õpetajatele! Kohtume 28.oktoobril!

Arno Kaseniit

direktor

Õpetajate päev

Eesti keel

4. oktoobril tähistas Sillamäe Gümnaasium õpetajate päeva. Traditsiooniks saanud ametivahetus toimus ka sel aastal, kus 11. ja 12. klassi õpilased said proovida õpetaja vastutusrikast ametit asendades koolipäeva teist tundi. Õpetajad osalesid samal ajal aga nahkehistöö meistriklassis.

 

Lehed