Gümnasistide pühitsemine

Spordipäev

Euroopa Päev

Meediaõpe jätkub

Juba  kolmas  aasta  on Sillamäe Gümnaasiumi  õpilastel  olnud võimalus  osaleda erinevatel  meediaõppe kursustel. Humanitaarsuuna  üks valikaineid on meedia.  Kursuse jooksul tutvutakse meedia põhialustega, saadakse ülevaade meedia olemusest ja võimalustest.  Gümnaasium teeb tihedat koostööd TÜ meediaõppejõu, PhD Maarja Lõhmusega.  Eelmisel õppeaastal osalesid meediahuvilised kahes projektis:  „Valikuvõimalus“, toetaja Integratsiooni Sihtasutus   ja Britich  Council poolt rahastatud meediaprojektis, mille raames õpiti tegema intervjuud, õpiti märkama sündmusi ja kirjutama lugusid.

Eesti keel

Uus nädal Sillamäe Gümnaasiumis

II õppeveerand on alanud väga intensiivse õppimise tähe all. Lisaks õppetundidele toimuvad ka üritused, mis avardavad silmaringi või annavad võimaluse oma teadmisi-oskusi rakendada. Eelmisel nädalal toimusid külalistunnid. Meie õpilastega kohtusid teisipäeval Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ja neljapäeval andis ühiskonnaõpetuse tundi Riigikogu liige Eevi Paasmäe. Meie õpilased Diana Malinina ja Aleksei Tregubov tulid tagasi Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatud välisreisilt Kreekasse. Viis õpilast osalesid Narva Kolledzis Maarja Lõhmuse poolt korraldatud meediakoolitusel.

Eesti keel

Alanud on II õppeveerand

Sillamäe Gümnaasiumis algas taas õppetegevus- II õppeveerand. I õppeveerand oli väga intensiivne - õppisime tundides, õppekäikudel, projektipäevadel. I õppeveerandil lõppes I kursus ja hinded pandi välja matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.

Õpime sel veerandil kuni 21.detsembrini. II veerand tuleb väga huvitav - külalisloengud, olümpiaadid, projektipäevad, teemanädalad ja huvitavad kohtumised väga huvitavate inimestega.

Head õppimist!

Arno Kaseniit

direktor

Eesti keel

HEAD KOOLIVAHEAEGA!

Täna, 19.oktoobril said meie 10ndikest ka tõelised gümnasistid. Lõppes selle õppeaasta I kooliveerand. 

Kohtume 29.oktoobril!

Head puhkust!

Arno Kaseniit

direktor

 

Eesti keel

Lehed