Gümnasistide pühitsemine

Spordipäev

Euroopa Päev

previous next

Sillamäe Gümnasistid avalikul arutelul “1917. aasta hoiatused”

16. novembril  korraldas Eesti Mälu Instituut  koostöös noorteühingu Avatud Vabariik Narva muuseumis venekeelse arutelu 1917. aasta oktoobri riigipöördest ja selle mõjust Eestile. Esines  Eesti Kunstiakadeemia ajalooprofessor David Vseviov ning ajaloolane, portaali rus.Edasi.org peatoimetaja Ivan Lavrentjev. Üritus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale. Käsitleti  järgmisi küsimusi:

- Milliseid loosungeid ja ideoloogilisi võtteid kasutasid bolševistliku riigipöörde teostajad ning kuidas paistis välja  nende tegevus Euroopas?

– Kuidas ja kelle suhtes toimus punaterror, mida bolševikud rakendasid oma võimu juurutamise nimel ning milliseid õigustusi selleks kasutati? Millise jälje see jättis ühiskondadele, kes terrori üle elasid?

– Miks riigipöörde epitsentrile nii lähedal asunud Eesti rahvas, kelle seas oli küllaltki palju sotsialistliku liikumise pooldajaid, ei heitnud bolševikega ühte, vaid valis lõppkokkuvõttes demokraatliku iseseisva vabariigi?

Narva muuseumi suur saal oli noori puupüsti täis. Kuulati huviga ja oli võimalus väidelda. Toimus interaktiivne viktoriin. Esikoha ja parima ajaloo tundja tiitli saavutas Sillamäe Gümnaasiumi 12.klassi õpilane Eduard  Rachinskiy. Kena oli ka tasuta ekskursioon ja ühine lõunasöök. Täname korraldajaid!

Margit Karina - Tarassova

Eesti keel

Meediaõpe jätkub

Juba  kolmas  aasta  on Sillamäe Gümnaasiumi  õpilastel  olnud võimalus  osaleda erinevatel  meediaõppe kursustel. Humanitaarsuuna  üks valikaineid on meedia.  Kursuse jooksul tutvutakse meedia põhialustega, saadakse ülevaade meedia olemusest ja võimalustest.  Gümnaasium teeb tihedat koostööd TÜ meediaõppejõu, PhD Maarja Lõhmusega.  Eelmisel õppeaastal osalesid meediahuvilised kahes projektis:  „Valikuvõimalus“, toetaja Integratsiooni Sihtasutus   ja Britich  Council poolt rahastatud meediaprojektis, mille raames õpiti tegema intervjuud, õpiti märkama sündmusi ja kirjutama lugusid.

Eesti keel

Uus nädal Sillamäe Gümnaasiumis

II õppeveerand on alanud väga intensiivse õppimise tähe all. Lisaks õppetundidele toimuvad ka üritused, mis avardavad silmaringi või annavad võimaluse oma teadmisi-oskusi rakendada. Eelmisel nädalal toimusid külalistunnid. Meie õpilastega kohtusid teisipäeval Euroopa Parlamendi liige Yana Toom ja neljapäeval andis ühiskonnaõpetuse tundi Riigikogu liige Eevi Paasmäe. Meie õpilased Diana Malinina ja Aleksei Tregubov tulid tagasi Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatud välisreisilt Kreekasse. Viis õpilast osalesid Narva Kolledzis Maarja Lõhmuse poolt korraldatud meediakoolitusel.

Eesti keel

Lehed