Õpetajate päev

Tervise ja spordi päev

1. september 2017

Sillamäe Gümnaasiumis algas kodanikupäeva tähistamiseks sotsiaalainete teemanädal

Traditsiooniliselt korraldab Sillamäe Gümnaasiumi sotsiaalainete õppetool ainevaldkonna teemanädala. Ühtlasi pööratakse sel nädalal erilist tähelepanu sotsiaalsete pädevuste arendamisele ja  läbivale teemale "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus". Teemanädalal korraldatakse erinevates ainetundides arutelusid ja debatte. Osaletakse esseekonkursil, tehaks ühiskonnaõpetuse viktoriini ja genereeritakse ideid, kuidas võiks kulutada Sillamäe linna ja Sillamäe Gümnaasiumi eelarvet.

Kulminatsiooniks kujuneb Aasta gümnasisti valimine.

Eesti keel

Inglise keele kooliolümpiaadi tulemused

14. novembril toimus inglise keele kooli olümpiaad.

Olümpiaadi tulemised:

10.kl
I koht - Darja Bažulina
II koht - Liidia Danilov
III koht - Nina Solopajeva

11. kl - 12 kl.
koht - Daniil Aleksejev
II koht - Katrin Selin
III koht - Diana Pool

Õnnitleme!

Eesti keel

Füüsika kooliolümpiaad

   

Füüsika kooliolümpiaad toimub

21.novembril 2-3 tunni ajal,

kab. 3-17

 

Eesti keel

Sillamäe Gümnasium osales programmis "Minu Riik"

Esmaspäeval, 6.novembril külastasid Sillamäe gümnaasiumi 11 klasside õpilased kõiki EestiVabariigi tähtsamaid institutsioone – Vabariigi Valitsuse residentsi Stenbocki majas, Riigikogu Toompeal ning presidendi residentsi Kadriorus. Meie giid Marika sõnul oli tegemist erakorralise olukorraga, et ühel koolil oli võimalik käia neis kõigis kolmes. Seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidus on paljude koolide külastusaeg edasi lükatud või tühistatud, Oli harukordne juhus, et meie saime läbida kogu programmi.

Eesti keel

Lehed