Päevakava

Direktori 01.09.2017 kk nr 1.-2/2

 

 

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI

PÄEVAKAVA

 

2017/2018 õa

I Õppetunnid

Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud tunniplaanile ja tunnid toimuvad vastavalt tundide ajakavale:

                                                                       

                                                                        Tundide ajakava

 

Tund

Ühekaupa

Tund

Paaristunnid

0.

08.05-08.40

0.

-

1.

08.45-09.30

1.

08.45-10.15

2.

09.35-10.20

2.

3.

10.30-11.15

3.

10.30-12.00

4.

11.20-12.05

4.

 

LÕUNA

 

LÕUNA

5.

12.45-13.30

5.

12.45-14.15

6.

13.40-14.25

6.

7.

14.30-15.15

7.

14.25-15.55

8.

15.20-16.05

8.

  • Õpetaja korraldusel võivad toimuda kaks järjestikust sama aine tundi ilma vaheajata või väikese vahepausiga.
  • Õppekäigud, projektipäevad ja projektinädalad võivad toimuda õppepäevadel vastavalt direktori poolt kinnitatud ürituse taotlusele ja projekti ajakavale.
  • Külalistunnid ainetunnis toimuvad aineõpetaja korraldamisel.
  • Ülekoolilised üritused toimuvad vastavalt kinnitatud ürituse taotlusele.

II Tugisüsteemi teenused

1. Tugisüsteem töötab vastavalt tugisüsteemis osalevate töötajate töögraafikutele ja kokkulepetele õpilastega.
2. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad kinnitatud graafiku järgi,
b) erispetsialistide konsultatsioonid (vastavalt vastuvõtuaegadele ja/või kokkulepetele), 
c) koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärikoordinaator, mentor) toimuvad kokkulepitud ajal.
 
III Õppekavaväline tegevus
Õppekavaväline tegevus on korraldatud klassivälise üritustena (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale tunniplaaniga kinnitatud õppetunde.
Huviringide tegevus toimub vastavalt ringide ajakavale.
Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtuaegadele või kokkuleppel juhtkonna liikme või spetsialistiga. 
 
IV  Kooli haldus ja teenused
Koolimaja avatakse kl 08.00 ja suletakse kl 20.00.
Garderoob töötab kl 08.00-16.00
Kantselei on avatud kl 08.00-15.00 (tel.3929047, 57494708).
Söökla ja puhvet töötab kl 08.10-15.00.
Raamatukogu töötab:vahetundide ajal vahemikus kl 10.15-14.30 (ruum 2.17).
Meditsiiniõe vastuvõtt: E,T,N,R 12.00-14.00 (ruum 3.9).