Riigieksamite korraldus 2017-2018 õa

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama kolm riigieksamit ja ühe koolieksami

Riigieksamite korraldus 2017/2018 õa