HUVITEGEVUS

Sillamäe Gümnaasiumi huvitegevus toetab õpilaste arendamist ja on gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust koordineerib huvijuht ja huvitegevuses osalevad lisaks huvijuhile ringijuhid.

Sillamäe Gümnaasiumis tegutsevad huviringid

Huvitegevust gümnaasiumis koordineerivad

  • Margit Karina-Tarassova - gümnaasiumi ülekoolilised traditsioonilised üritused, kooli meediategevus
  • Jelena Hlebova - õpilasesinduse juhendaja, karjäärikoordinaator