Avatud uste päevad kõrgkoolides

23. märts Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avatud uste päev, 10.00
https://www.ttk.ee/et/avatud-uste-p

 

19. veebruar Tallinna Ülikooli avatud uste päev, 10.00
https://www.tlu.ee/avatuduksed

 

28. veebruar TÜ Pärnu kolledži avatud uste päev
https://www.pc.ut.ee/et

 

26. veebruar Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päev
https://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/avatud-uste-paev-2019/

 

23. märts Tartu Tervishoiu Kõrgkooli avatud uste päev
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolist/meedia/uudiste-arhiiv/avatud-uste-paev

 

27. veebruar Tartu Kõrgem Kunstikooli avatud uste päev
https://www.artcol.ee/et/sisseastujale/lahtiseduksed

 

28. veebruar Sisekaitseakadeemia avatud uste päev
https://www.sisekaitse.ee/et/sisekaitseakadeemia-avatud-uste-paev-2019

 

21. märts Eesti Lennuakadeemia avatud uste päev
https://www.lennuakadeemia.ee/kontakt

 

22. märts Eesti Maaülikooli avatud uste päev

https://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/kalender/2017-03-22/lahtiste-uste-paev/

 

28.veebruar Tartu Ülikooli avatud uste päev

https://www.ut.ee/et/lahtised-uksed

 

16. märts EBS avatud uste päev, 15.00

https://student.ebs.ee/et/sundmused/event/387

 

28.veebruar Eesti Kunstiakadeemia avatud uste päev

https://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/avatud-uste-paev-2019/

 

23. märts Viljandi Kultuuriakadeemia avatud uste päev

 

28. veebruar Tallinna Tehnikakõrgkooli avatud uste päev

https://www.tktk.ee/korgkool/sundmused/2019

 

31.märts TÜ Narva kolledž

https://www.narva.ut.ee/et/oppimine/avatud-uste-paev-tu-narva-kolledzis

 

26.veebruar Virumaa Kolledž

https://www.ttu.ee/asutused/virumaa-kolledz