Gümnaasiumi õpilased osalesid töövarjupäeval

Sel aastal toimus töövarjupäev 21.novembril. Karjääriõpetuse tundides, õppekäikudel ja projektides osaledes saavad meie õpilased tutvuda peamiselt õppimisvõimalustega. Sama tähtis onaga tutvuda ka ettevõtete ja asutustega, töökohtade ja ametitega.On ju oma eriala valik ja tööle saamine noorte jaoks olulise tähendusega. Motiveeritud noor on aga kindlasti tubli õpilane.

Töövarju päeval võivad noored teha lähemat tutvust erinevate ametitega. Õpilased leiavad endale ettevõtted või asutused, kus nad saavad terve päeva viibida ja vaadata, mida seal töötajad teevad või tegema peavad.

Sel aastal osales töövarjupäeval üle ligemale 20 gümnaasiumi õpilast. Meie õpilasi võis kohata teistes koolides, apteegis, linnavalitsuses, politseis jne.

Loe ka seda:

Meie õpilased linnavalitsuses töövarjupäeval

(foto:https://sillamae.kovtp.ee)