Õppenõukogu teated


Õppenõukogu 1.-6/17/5

30.08.2018, kl 10 Sillamäe Raamatukogu seminariruumis Viru pst 26.

PÄEVAKORD

1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet. Meetmed õpilaste toetamiseks. Õpilaste tunnustamine.

1.1. 2017/2018 Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet

1.2 Ettepanek õpilastele tugi- ja toetusmeetmete määramise kohta nõutavate õpitulemuste saavutamiseks.

1.3 Ettepanekud õpilaste tunnustamiseks 2017-2018 õa tulemuste põhjal.

2. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi.

3. Õpilaste avaldused üleminekuks mittestatsionaarsest õppest statsionaarsesse õppesse.

4. Arvamuse andmine 2017/2018 õa sisehindamise aruande kohta.

5. Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta.

6. 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine.

 

7. Muud küsimused, informatsioon  

___________________________________________________________________________________________

Hea õppenõukogu liige, 


Palun osaleda Sillamäe Gümnaasiumi 
õppenõukogu koosolekul
30.augustil kl 10-12, õpetajate toas
 
Päevakorras:
1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet ja 2015/2016 õa õpitulemused.
2. Õpilaste tunnustamine 2015/2016 õa tulemuste põhjal.
3. 2016/2017 õa prioriteetsed eesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine.
4. Informatsioon.
 
Lugupidamisega

Arno Kaseniit
direktor

_______________________________________________________________________________

Hea õppenõukogu liige, 


Palun osaleda Sillamäe Gümnaasiumi 
õppenõukogu koosolekul
20.juunil kl 10-12, õpetajate toas
 
Päevakorras:
1. Õpilaste gümnaasiumi lõpetamine.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet.
4. Töötajate tunnustamine (Aasta õpetaja, Aasta kolleeg).
5. Informatsioon (lõpuaktus, töö augustis jt)
 
Lugupidamisega

Arno Kaseniit
direktor
 
____________________________________________________________________________________________