Õppenõukogu teated


Hea õppenõukogu liige, 


Palun osaleda Sillamäe Gümnaasiumi 
õppenõukogu koosolekul
30.augustil kl 10-12, õpetajate toas
 
Päevakorras:
1. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet ja 2015/2016 õa õpitulemused.
2. Õpilaste tunnustamine 2015/2016 õa tulemuste põhjal.
3. 2016/2017 õa prioriteetsed eesmärgid ja üldtööplaani kinnitamine.
4. Informatsioon.
 
Lugupidamisega

Arno Kaseniit
direktor

_______________________________________________________________________________

Hea õppenõukogu liige, 


Palun osaleda Sillamäe Gümnaasiumi 
õppenõukogu koosolekul
20.juunil kl 10-12, õpetajate toas
 
Päevakorras:
1. Õpilaste gümnaasiumi lõpetamine.
2. Õpilaste tunnustamine.
3. Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet.
4. Töötajate tunnustamine (Aasta õpetaja, Aasta kolleeg).
5. Informatsioon (lõpuaktus, töö augustis jt)
 
Lugupidamisega

Arno Kaseniit
direktor
 
____________________________________________________________________________________________