Avatud ühiskonnaõpetuse tund Sillamäe Gümnaasiumis

Enne ühiskonnaõpetuse tundi...

Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas on lisaks kohustuslikele ja valikainetele ka läbivate teemade õppimine. Oluliseks eesmärgiks on arendada õpilaste üldpädevusi.

Üldpädevusi arendatakse nii tundides kui ka projektides osaledes, teemapäevi ja integreeritud tunde korraldades. Sotsiaalsete ja kodanikupädevuste arendamine on gümnaasiumi õppetöös olulisel kohal. Peagi on käes valmised ja uue Riigikogu koosseisu moodustamine. Mis on valimised, kes osalevad, kuidas konkureeritakse ja mida lubatakse, need küsimused on enne valimisi alati aktuaalsed.

Tagasi Kooli programmi raames on Sillamäe Gümnaasiumis külas reedel, 20.veebruaril viis tuntud poliitikut: Jana Toom, Jevgeni Ossinovski, Aivar Saarela, Anvar Samost ja Aleksandr Pototski. Ühiskonnaõpetuse avatud tund koos külalistega korraldatakse osaluskohviku formaadis, mille puhul on õpilaste õppimine ja aktiivne osalemine paremini tagatud. Loodame, et õppetunnist on kasu kõigile.

Ühiskonnaõpetuse tunnis ja peale tundi...