ÕPPENÕUKOGU

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  • Õppenõukogu koosseisu kuuluvad kõik gümnaasiumi pedagoogid, arendusjuht, projektijuht, infotehnoloog ja raamatukoguhoidja
  • Õppenõukogu esimees Arno Kaseniit
  • Õppenõukogu aseesimees Marina Hramtsova
  • Õppenõukogu sekretär Erika Tambi

Õppenõukogu dokumendid

 

 

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2017/2018 ÕPPEAASTA

  • Õppenõukogu tegevuskava 2017/2018 õa
  • Õppenõukogu 1.-6/17/1  24.oktoobril 2017
  • Õppenõukogu 1.-6/17/2  14.veebruaril 2018

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2016/2017 ÕPPEAASTA

 

  • Õppenõukogu tegevuskava 2016/2017 õa
  • Õppenõukogu 1.-6/16/1  
  • Õppenõukogu 1.-6/16/2  

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2015/2016 ÕPPEAASTAL

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2014/2015 ÕPPEAASTAL

Õppenõukogu dokumentide arhiiv