ÕPPENÕUKOGU

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  • Õppenõukogu koosseisu kuuluvad kõik gümnaasiumi pedagoogid, arendusjuht, infotehnoloog ja raamatukoguhoidja
  • Õppenõukogu esimees Arno Kaseniit
  • Õppenõukogu aseesimees Marina Hramtsova
  • Õppenõukogu sekretär Erika Tambi
  • Õppenõukogu koosolekute protokollija Anne Meldre

Õppenõukogu dokumendid

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2015/2016 ÕPPEAASTAL

 

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2014/2015 ÕPPEAASTAL

Õppenõukogu dokumentide arhiiv