ÕPPENÕUKOGU

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2017/2018 ÕPPEAASTAL

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISAJAD

 • Õppenõukogu 1.-6/17/1  24.oktoobril 2017
 • Õppenõukogu 1.-6/17/2  14.veebruaril 2018
 • Õppenõukogu 1.-6/17/3  24.aprillil 2018  
 • Õppenõukogu 1.-6/17/4  30. mail 2018
 • Õppenõukogu 1.-6/17/5  20.juunil 2018
 • Õppenõukogu 1.-6/17/6  30.augustil 2018

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2016/2017 ÕPPEAASTA

 Õppenõukogu tegevuskava 2016/2017 õa

 • Õppenõukogu 1.-6/16/1  
 • Õppenõukogu 1.-6/16/2 
 • Õppenõukogu 1.-6/16/3 
 • Õppenõukogu 1.-6/16/4 
 • Õppenõukogu 1.-6/16/5
 • Õppenõukogu 1.-6/16/6

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2015/2016 ÕPPEAASTAL

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2014/2015 ÕPPEAASTAL

Õppenõukogu dokumentide arhiiv