Hoolekogu koosolekud

 

Toimumise aeg

Hoolekogu nr

 Päevakord

17.12.2014

1.-7/14/1

1. Arvamuse andmine põhimääruses sisseviidud muudatuste kohta

11.02.2015

 

1.-7/14/2

 • 1.      Uue hoolekogu koosseisu tutvustamine,
 • 2.      hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine,
 • 3.      hoolekogu sekretäri ja protokollija valimine,
 • 4.      uue hoolekogu tegevuskava kinnitamine,
 • 5.      arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste kohta,
 • 6.      direktori ülevaade gümnaasiumi 2014-2015 õppeaasta I pa tegevuse ja remondi kohta,
 • 7.      direktori ülevaade 2015 eelarve ja kavandatavate investeeringute kohta 2015,
 • 8.      muud küsimused.

17.02.2015

1.-7/14/3e

1.Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu esimehe Jelena Ussova kandidatuuri heaks kiitmine.

13.04.2015

1.-7/14/4e

1.Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi põhimääruse muudatuste kohta.

22.04.2015

1.-7/14/5e

1. Arvamuse andmine “Arengukava 2013-2015  tegevuskava täitmine 2014.a” kohta.

28.09.2015

 

1.-7/15/1

 • 1) Sillamäe Gümnaasiumi õppekava muudatused.
 • 2) Sillamäe Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2012-2015.
 • 3) Sillamäe Gümnaasiumi Arengukava 2016-2020
 • 4) Kodukorra muudatused. Õpilasstipendium
 • 5) Muud küsimused.
 • Ettevõtlik kool

08.02.2016

1.-7/15/2

 • 1) Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu esimehe valimine
 • 2) Arvamus põhimääruse muudatuste kohta
 • 3) Ülevaade Gümnaasiumi tegevustest
 • 4) Arvamuse andmine õppekava muudatuste kohta
 • 5) Hoolekogu tööplaani kinnitamine