Gümnaasiumisse vastuvõtt 2018

Dokumentide vastuvõtt 2017.aastal algab 18.juunil kl 10. Vastuvõtukomisjon töötab kuni 29.juunini.  Ootame põhikoolide lõpetajaid ja nende vanemaid kooli kantseleisse igal tööpäeval kl 9-16.

 

Sillamäe Gümnaasiumis saab õppidanii STATSIONAARSES kui ka MITTESTATSIONAARSES õppevormis.

Pakume lisaks kohustuslikele ainetele ja kursustele ka rohkelt valikkursuseid. 60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.

Meil on võimalik õppida neljal õppesuunal:

  • REAALÕPPESUUND
  • LOODUSE JA KESKKONNA ÕPPESUUND
  • HUMANITAARÕPPESUUND
  • TAVAÕPE ehk õppesuunata õppekava

Vaata vastuvõtu korda siin.

Sisseastumiseks on vajalik esitada

  • taotlus
  • isikut tõendav dokument
  • põhikooli lõputunnistus
  • fotod

Infovoldik printimiseks siin