Uued tööpakkumised

Uus konkurss!

Huvijuht - üldpädevuste koordinaator

Tähtaeg 9.aprill 2018

SILLAMÄE GÜMNAASIUM PAKUB TÖÖD 2017/2018 õppeaastal

  • Huvijuht üldpädevuste koordinaator

Peamised ülesanded: Huvijuht üldpädevuste koordinaator korraldab oma tegevust gümnaasiumi õpilaste üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht teeb koostööd aineõpetajate, õppesuundade ja õppetoolide juhtidega. Huvijuht võib õpetada üldpädevuse arendamiseks ka üldpädevuste arengut toetavaid valikkursuseid.

Palume kandidaadil saata e-posti teel:
  • avaldus,
  • CV,
  • motivatsioonikiri  
  • haridust või kutset tõendava dokumendi koopia
e-posti aadressil silgymnpersonal@gmail.com
 Täiendav info tel 53363381 (direktor).