Õpetajate päev

Tervise ja spordi päev

1. september 2017

Uus õppeperiood algab lahtiste uste päevadega

Uus õppeperiood algab Sillamäe Gümnaasiumis avatud uste päevadega. Gümnaasiumisse tulevad üheks päevaks õppima Sillamäe põhikoolide 9ndikud. Kavas on mitmed huvitavad õppetunnid koos meie õpilastega. Selline avatud uste traditsioon on olnud meil ka varasematel aastatel. Põhikoolide õpilastele ja ka meie kooliperele on selline gümnaasiumi tutvustamise vorm sobinud ja meeldinud. Loodame, et ka sel korral. Peale Kannuka kooli õpilaste õppepäeva 30.oktoobril on plaanis avada uksed 1.novembril Eesti Põhikoolile ja 2.novembril Sillamäe Vanalinna kooli  9ndikele.

Eesti keel

2017/2018 õppeaasta I koolivaheaeg on käes

Uuel õppeaastal on kokku viis vaheaega. Esimene koolivaheaeg saabus ootamatult ruttu. Õppimist oli palju, toimusid õppekäigud, teoks sai spordinädal ja lõimumislaager, algas meediahariduse projekt, 5.oktoobril oli õpetajate päev, õppeperioodi lõpus kümnendike pühitsemine jne jne.

Koolivaheajal töötab kantselei kl 9-14.

Nädala alguses toimuvad juhtonna ja õppetoolide koosolekud, õppenõukogu ja nädala lõpus osaleme koolimeeskondade ühiskoolitusel Tallinnas. Sillamäe Gümnaasium kui peresõbralik kool võimaldab kooliealiste laste ja lastelastega töötajatele ühe tervisepäeva ja ühe perepäeva. Eesmärgiks on võimaldada koolivaheajal olla koos oma perega ja laadida ennast emotsionaalselt, et jätkata uue energiaga uuel õppeveerandil.

Toredat koolivaheaega õpilastele! Kohtume taas 30.oktoobril.

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi 10ndikest said gümnasistid

Gümnaasiumi koolipere ühtsustunnet tugevdavad traditsioonid ja ühistegevused. Üheks oluliseks traditsiooniks on saanud 10ndike gümnasistideks pühitsemine. Esimene õppeperiood lõppeski toreda koolipäevaga, mis oli 10ndike jaoks korraldatud haigla stiilis. Päev läbi 10ndike põhjalikku uurimist, analüüse ja vaatlemist päädis lõbusa kontsert-konkursiga koolipäeva lõpus. 11ndate klasside õpilased pühitsesid 10ndikud gümnasistideks. Iga 10ndik sai ametliku "diagnoosi" ja vajalikud "ravisoovitused" kolmeks aastaks gümnaasiumis.

Jaksu, teile, 10ndikud gümnaasiumitee edukal läbimisel!

Eesti keel

Meediaprojekt „Valikuvõimalus“

Sillamäe Gümnaasiumi üheks  suunaks on aktiivne osalemine  erinevates  projektides, mis  rikastavad silmaringi ja teevad õppetöö huvitavamaks.  Rahastamist on leidnud SG järjekordne projekt „Valikuvõimalus“.  Seekord on toetajaks Integratsiooni Sihtasutus ja Tartu Ülikool. Projekti eesmärgiks on arendada õpilaste võimekust enda jaoks vajalikku informatsiooni analüüsida, meediasõnumeid kriitiliselt interpreteerida ja ise meediasisu luua.  Noored õpivad tegema praktilist intervjuud, reportaaži, koostama uudiseid. Üheks projekti tingimuseks on, et seda tehakse professionaalse  juhendaja käe all. Lahkelt oli nõus noori juhendama Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Maarja Lõhmus. 

Eesti keel

Lehed