Euroopa Päev

Sillamäe Gümnaasiumi EV100 BALL

Jõulukohvik

Gümnaasium tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva

Sillamäe Gümnaasium on kõigil oma tegutsemisaastatel pidanud auasjaks tähistada Eesti traditsioone ja ka Eesti riiklikke pühi. Juba neljandat korda toimus Sillamäe Gümnaasiumis Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud pidulik aktus. Traditsiooniliselt esinevad aktusel aastapäevakõnedega direktor ja õpilaste esindaja. Sellel aastal esitas väga südamliku kõne meie gümnaasiumi 11.klassi õpilane Uliyana Saifullina, kes ütles oma kõnes, et talle meeldib Eestimaa ja ta tahab siin elada. Direktor Arno Kaseniit rõhutas oma kõnes, et riik pole ainult riiklikud institutsioonid vaid ka kodanikuühiskonna esindajad - vabatahtlikud seltsid,  organisatsioonid, ettevõtjad aga ka eraisikud, pered. Riik on küll 99.aastane, kuid meie rahvas on elanud Eestimaal juba ligemale 10 tuhat aastat. Olgugi, et Eesti on väike, on meil palju, mille üle uhke olla. Direktor tõi näiteid Eestis alguse saanud tegudest ja nimetas kuulsaid eesti inimesi, keda tuntakse kogu maailmas. Direktori aastapäeva kõnet saab täies pikkuses lugeda siin.

Olulisel kohal, lisaks kõnedele, on olnud kooli tublide töötajate ja parimate õpilaste tunnustamine. Väga hea õppeedukuse eest pälvisid tänukirjad ligemale 20 õpilast. Pikaaegse ja tubli töö  ning silmapaistva panuse eest gümnaasiumi arengusse tunnustati gümnaasiumi aukirjaga seitset töötajat: Marina Hramtsova, Margit Karina-Tarassova, Irina Ivanova, Erika Tambi, Julia Taal ja Veera Timoshina. Tubli töö ja panuse eest gümnaasiumi arengusse pälvisid gümnaasiumi tänukirja Olga Bolshakova, Julia Zahharova, Sergei Varankin, Natalia Prishvitsyna-Merkureva, Galina Shutikova ja Julia Proimina.

Pidulik aktus lõppes meeleoluka kontserdiga, mille tõid meile gümnaasiumi käsikellade ansambel Libra, gümnaasiumi neidude koor ja Narva Koorikooli õpetajad. 

Eesti keel

Gümnaasium kasvatab kodanikuaktiivsust

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel korraldab gümnaasium mitmeid üritusi, mille eesmärgiks on kodanikuaktiivsuse ja oma riigi tunnetuse arendamine. Eelmisel reedel , 17.veebruaril toimus Õpilasesinduse, klassivanemate, õpetajate ja juhtkonna ümarlaud. Täna, 22.veebruaril korraldab sotsiaalvaldkonna õppetool õpilastega linnavolikogu simulatsioonimängu. Homme, 23.veebruaril toimub aga vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus ja viktoriin.

Täna toimuval simulatsioonimängul on kaks peateemat - õpilasstipendium ja kaasav eelarve. Õpilasstipendiumi teema on gümnaasiumis arutelul olnud juba alates eelmise aasta kevadest. Oma arvamuse on öelnud kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Mõlemad toetavad stipendiumifondi loomist eesmärgiga toetada tublisid gümnaasiumiõpilasi. Täna arutavadki gümnaasiumiõpilased stipendiumifondi loomist, stipendiumide määramist jt ideid kohaliku omavalitsuse volikogu töö simulatsiooni meetodil. Teine teema- kaasav eelarve on aga küsimus õpilaste kaasamisest kooli eelarve kasutamisel. Igal koolil on kooli omaniku poolt kinnitatud eelarves õpilasürituste raha. Kuidas seda raha kulutatakse on nii õpetajate kui ka õpilaste huvides. Sillamäe Gümnaasiumi juhtkond on teinud ettepaneku õpilasesindusele, kes võiks kaasa rääkida eelarve kulutamisel. Ootame õpilaste arvamust ja ettepanekuid, kuidas võiks kasutada 10% eelarves õpilasürituste rahast.

Simulatsioonimängu juhendab õpetaja Jelena Hlebova.

Head Eesti sünnipäeva!

 

Eesti keel

Eesti sünnipäevanädal

Kooli juubelinädala järgsetel päevadel oleme keskendunud taas peamiselt õppimisele. Eelmisel nädalal oli küll tore teisipäev - sõbrapäev, valentinipäev, mida tradistiooniliselt ka tähistasime.

Eelmise nädala reedel, 17.veebruaril toimus samuti juba traditsiooniks saanud kooli juhtkonna, õpetajate ja õpilasomavalitsuse ümarlaud.

Uus, 20.veebruaril algav nädal on aga meie kodumaa Eesti Vabariigi 99. aastapäeva nädal. Tähistame sünnipäeva meiegi. 23.veebruaril toimub koolis pidulik sünnipäevaaktus.

Head Eesti Vabariigi sünnipäeva kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

Eesti keel

Gümnaasiumi aulas toimus mängufilmi esilinastus

Teisipäeval , 14.veebruaril toimus gümnaasiumi aulas erakordne sündmus: gümnaasiumiõpilased Daniil Aleksejev, Mihhail Vassiljev ja Nikita Rudoi esitlesid nende endi produtseeritud lühifilmi "VHS filmilaenutuse lugu".

Esitlus oli nimme plaanitud sõbrapäevale, sest filmistsenaarium oligi sõpruse ja sõprade omavaheliste suhete teemal.

Eesti keel

Head sõbrapäeva!

Usun, et kõik Eestimaa koolid tähistavad täna sõbrapäeva. Tähistame meiegi.

Sõbralikku ja romantilist päeva kõigile!

Eesti keel

Lehed