Gümnasistide pühitsemine

Spordipäev

Euroopa Päev

previous next

Sillamäe Gümnaasiumis oli taas väga põnev koolinädal

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium arendab oma õpilasi mitmekülgselt. Esmaspäeval külastasid kooli TTÜ Virumaa Kolledzi tudengid ja õppejõud. Külalised tutvustasid TTÜ Virumaa Kolledzis õpetatavaid erialasid ja õppimistingimusi.TTÜ õppejõud Erik Väli pidas lühiloengu mäeinseneri elukutsest ja Kiviõli Keemiatööstuse esindaja rääkis lühidalt keemiaettevõtte tegevusest ja ootustest üliõpilastele, tulevastele inseneridele. Päeval käisid koolis Rajaleidja spetsialistid meie abituriente karjääriteemadel konsulteerimas. Kohe, peale koolipäeva toimus kahe toreda kooli - Sillamäe Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi poiste sõpruskohtumine võrkpallis. Võitis sport ja sõprus! Pallimängus olid aga seekord osavamad Sillamäe Gümnaasiumi poisid.

Teisipäeval toimus gümnaasiumis Huvitava Matemaatika konkurss. Gümnaasiumi poolt korraldataval lõbusal viktoriinil ja matemaatikaharjutuste ja -mõistatuste konkursil osalesid lisaks gümnaasiumivõistkondadele ka õpilasvõistkonnad Kannuka ja Vanalinna koolidest.

Kolmapäeval toimus 10. ja 11.klassidele õppesuundade üleminekueksami proovieksam. Õpilased valivad vastavalt oma õppesuunale eksamiaine ja sooritavad maikuus eksami klassi üleminekueksamina. Peale lõunat käis Tagasi Kooli programmi raames 11.klassi majanduse tunnis SEB panga esindaja Ksenia Lopatina rääkimas pangandusest ja rahatarkusest.

Kolmapäeval ja neljapäeval käisid kooli direktor Arno Kaseniit, huvijuht Lada Fomicheva ja gümnaasiumiõpilased kohtumas Sillamäe Kannuka  ja Vanalinna Kooli 9ndate klasside õpilastega. Eesmärgiks oli anda maksimaalselt infot, et teha peale põhikooli lõpetamist edasiõppimise osas õige valik. 


Neljapäeval osalesid meie õpilased Vanalinna koolis ilmeka lugemise konkursil. Reedel sõitsid 6 meie gümnasisti Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatavale väitluskoolitusele-konkursile Saaremaale.

Laupäeval kl 12.15 algab Ida-Virumaa korvpalli II liiga meeskondade finaalmäng. Kuldmedali pärast võistlevad Sillamäe Gümnaasium/Kalev ja Narva Energia spordiklubi. 

Oli tore, aga lühike õppenädal. Häid pühi kõigile! 

Eesti keele kui II keele olümpiaad 2017

Eesti keel

 Olümpiaad toimus 2. märtsil  2017. a. Sillamäe Gümnaasiumis   Olümpiaadil osalesid Ida – Virumaa koolid: Sillamäe Gümnaasium, Narva Kutsehariduskeskus, Sillamäe põhikoolid, Sinimäe Põhikool,  Narva Pähklimäe Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium – kokku 52 noort.

Olümpiaadi eesmärgiks  oli süvendada huvi eesti keele vastu ning välja selgitada edukamad õpilased.  Selle aasta olümpiaadi teemaks oli omadussõna eesti keeles. Olümpiaadist osavõtjad pidid  oskama omadussõnu muuta  ja võrrelda, tundma omadussõnade süntaktilist käitumist , omadussõnade tuletamist ning liitomadussõnade moodustamist, omadussõnade põhitähendusi  ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, omadussõna semantilisi suhteid muude sõnadega. Olümpiaad koosnes kirjalikust ja suulisest osast. Kokku osalesid noored  kuues vanuserühmas.

Sillamäe Gümnaasiumi Teaduskool 2017

Eesti keel

Juba viiendat aastat korraldab Sillamäe Gümnaasium aprillis-mais laupäevakooli. Sellest aastast alates on meie laupäevakooli nimeks Sillamäe Gümnaasiumi Teaduskool. SG Teaduskool on mõeldud Sillamäe ja selle ümbruse koolide 8.-10.klasside õpilastele. Teaduskooli programmis on palju erinevaid huvitavaid teemasid alates väitluskultuurist kuni rakendusliku matemaatikani. Ootame kõiki 8.-10.klasside õpilasi osaleme Sillamäe Gümnaasiumi Teaduskoolis.

Naljapäev

Eesti keel

31.märtsil  tähistati Sillamäe Gümnaasiumis 1.aprilli- naljapäeva. Suure vahetunni ajal kogunesid kõik õpilased aulasse, et vaadata andekate gümnasistide etteasteid. Kogu koolipere nägid ja kuulsid õpilaste endi poolt loodud laule,paroodiat, tuntud filmi Harry Potteri kaverdatud-muudetud helindust. Kõik naljanumbrid tekitasid positiivseid emotsioone ja loomulikult tugeva aplausi. Ürituse peamine eesmärk saavutati – iga saalisviibija sai suurepärane tuju!

Sillamäe Gümnaasiumi IV õppeveerand algas väga huvitavalt

Eesti keel

Gümnaasiumi õpilastele arenguvõimaluste loomine on meie peamine missioon! Seda missiooni täidame nii õppetundides kui ka väljaspool õppetunde.

  • Esmaspäevast 27.märtsist alates on meie õpilastel ja ka külalistel võimalik tutvuda Eesti spordielu ja spordikangelastega vaadates Eesti Spordimuuseumi rändnäitust. 
  • Teisipäeval sõidavad inglise keele õpetajad oma õppegrupiga Jõhvi Kontserdimajas toimuvale ingliskeelsete filmide festivalile.
  • Teisipäeval ja neljapäeval toimuvad KIK-i haridusprogrammi raames praktilised tunnid - teisipäeva teema on "Ökoloogilised kaubad ja kaubandus", neljapäeval "Ökoloogiline ehitus".  
  • Kolmapäeval korraldab gümnaasium seminari maakonna keemiaõpetajatele. Koos külastatakse ka NPM Silmet AS keemialaborit. 
  • Kolmapäeval pannakse kooli sööklasse üles õpetajate portreedenäitus.
  • Neljapäeval sõidavad gümnaasiumi eesti keele õpetajad Virumaa Kolledzis toimuvale eesti keele teemalisele konverentsile.
  • Neljapäeval toimub ühe andeka Tallinna Muusikakooli õpilase klaverikontsert.
  • Reedel tähistame nalja- ja naerupäeva temaatilise lühikontserdiga.
  • Laupäeval toimub debatikoolitus.
  • Pühapäeval toimub järjekordne keeleklubi.

Toredat alanud õppeveerandit!

Arno Kaseniit

Lehed