Euroopa Päev

Sillamäe Gümnaasiumi EV100 BALL

Jõulukohvik

Sillamäe Gümnaasiumis eesti keel teise keelena olümpiaad

Sillamäe Gümnaasiumis on märts eesti keele kuu. Eesti keele kuul on plaanis mitmed õpilasüritused ning kogu koolis pööratakse suuremat tähelepanu eesti keele õppimisele ja praktiseerimisele.

2. märtsil kl 9 saab alguse juba kolmandat korda eesti keele kui teise keele piirkondlik olümpiaad. Registreerunud on ligemale 60 õpilast Sillamäelt, Narvast ja Jõhvist. Eesti keele olümpoiaadi korraldab Sillamäe Gümnaasiumi õppetool. Olümpiaadi toetab IVOL.

Olümpiaadi kava 

 

Eesti keel

Õpetajate Leht: Kui õpetaja usub, et tema õpilased suudavad, siis nad suudavadki

Veebruari alguses külastas meie kooli Õpetajate Lehe ajakirjanik Raivo Juurak. Raivo eestvedamisel toimusid vestlusringid nii õpetajate kui ka meie õpilastega. Teemaks: eesti keele õppimine ja õpetamine. 23.veebruari Õpetajate Lehes ilmuski tore ja põhjalik artikkel nende arutelude ülevaadetega. Lisaks toredad pildid. Aitäh õpetajatele, kes ümarlaual osalesid ja oma mõtteid väljendasid.

Artikkel "Kui õpetaja usub, et tema õpilased suudavad, siis nad suudavadki" ÕL, 23.02.2017.

Mida teha, et vene emakeelega õpilane suudaks õppida gümnaasiumis mis tahes õppeainet eesti keeles?

Taas on hakatud rääkima vene gümnaasiumile esitatavatest liiga rangetest nõuetest, seda üllataval kombel eriti Tallinnas. Vene gümnaasium lihtsalt ei suutvat õpetada 60% õppeainetest eesti keeles. Esiteks polevat kuskilt võtta eesti keelt oskavaid õpetajaid. Teiseks viivat see õpilaste aineteadmised katastroofiliselt alla. Matemaatikat olevat eesti keeles absoluutselt võimatu õpetada ja üldse olevat 60 protsendi nõue läbikukkunud projekt.

Sellel negatiivsel foonil tõuseb optimistliku ja tegusana esile Sillamäe gümnaasium. Sillamäel on eesti keelt valdavaid õpetajaid mitu korda raskem leida kui Tallinnas, ometi on nad seal olemas. Sillamäe õpilastel on mitu korda raskem eesti keeles õppida kui tallinlastel, sest kohapeal pole kellegagi eesti keeles suhelda. Ometi on Sillamäe gümnasistide eesti keele tase riigieksamite järgi üle Eesti keskmise. Aineteadmistel pole samuti viga – ligi 80% selle kooli lõpetanutest on läinud kõrgkooli, kusjuures põhiliselt eestikeelsetesse õpperühmadesse.

Edasi loe siin...

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis taas huvitav koolinädal

Kui eelmisel nädalal tähistasime väärikalt Eesti Vabariigi 99ndat sünnipäeva ja mõtlesime suuremalt kui ainult meie koolielust, siis järgmisel nädalal keskendume peamiselt oma tegemistele. Veebruarikuu viimane ja märtsi alguse nädal on tulemas taas väga huvitav ja mitmekesine.

 

Olulisemad sündmused sel nädalal:

  •  E: Vahetusõpilane koolis (2 näd)
  • T: Vastlapäev
  • T: Koolis on külas Kadrina keskkooli juhtkond ja õpetajad
  • T: Alustame koostööd USA vabatahtlikuga (praktiline inglise suhtluskeel)
  • N: Inglise keele eeleksam
  • N: maakondlik eesti keele olümpiaad
  • R: Koolis on külas Räpina Aianduskool
  • L-P: Meie õpilased ja õpetaja vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil
  • P: Keeleklubid

 

Eesti keel

Gümnaasium tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva

Sillamäe Gümnaasium on kõigil oma tegutsemisaastatel pidanud auasjaks tähistada Eesti traditsioone ja ka Eesti riiklikke pühi. Juba neljandat korda toimus Sillamäe Gümnaasiumis Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud pidulik aktus. Traditsiooniliselt esinevad aktusel aastapäevakõnedega direktor ja õpilaste esindaja. Sellel aastal esitas väga südamliku kõne meie gümnaasiumi 11.klassi õpilane Uliyana Saifullina, kes ütles oma kõnes, et talle meeldib Eestimaa ja ta tahab siin elada. Direktor Arno Kaseniit rõhutas oma kõnes, et riik pole ainult riiklikud institutsioonid vaid ka kodanikuühiskonna esindajad - vabatahtlikud seltsid,  organisatsioonid, ettevõtjad aga ka eraisikud, pered. Riik on küll 99.aastane, kuid meie rahvas on elanud Eestimaal juba ligemale 10 tuhat aastat. Olgugi, et Eesti on väike, on meil palju, mille üle uhke olla. Direktor tõi näiteid Eestis alguse saanud tegudest ja nimetas kuulsaid eesti inimesi, keda tuntakse kogu maailmas. Direktori aastapäeva kõnet saab täies pikkuses lugeda siin.

Olulisel kohal, lisaks kõnedele, on olnud kooli tublide töötajate ja parimate õpilaste tunnustamine. Väga hea õppeedukuse eest pälvisid tänukirjad ligemale 20 õpilast. Pikaaegse ja tubli töö  ning silmapaistva panuse eest gümnaasiumi arengusse tunnustati gümnaasiumi aukirjaga seitset töötajat: Marina Hramtsova, Margit Karina-Tarassova, Irina Ivanova, Erika Tambi, Julia Taal ja Veera Timoshina. Tubli töö ja panuse eest gümnaasiumi arengusse pälvisid gümnaasiumi tänukirja Olga Bolshakova, Julia Zahharova, Sergei Varankin, Natalia Prishvitsyna-Merkureva, Galina Shutikova ja Julia Proimina.

Pidulik aktus lõppes meeleoluka kontserdiga, mille tõid meile gümnaasiumi käsikellade ansambel Libra, gümnaasiumi neidude koor ja Narva Koorikooli õpetajad. 

Eesti keel

Gümnaasium kasvatab kodanikuaktiivsust

Eesti Vabariigi sünnipäeva eel korraldab gümnaasium mitmeid üritusi, mille eesmärgiks on kodanikuaktiivsuse ja oma riigi tunnetuse arendamine. Eelmisel reedel , 17.veebruaril toimus Õpilasesinduse, klassivanemate, õpetajate ja juhtkonna ümarlaud. Täna, 22.veebruaril korraldab sotsiaalvaldkonna õppetool õpilastega linnavolikogu simulatsioonimängu. Homme, 23.veebruaril toimub aga vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus ja viktoriin.

Täna toimuval simulatsioonimängul on kaks peateemat - õpilasstipendium ja kaasav eelarve. Õpilasstipendiumi teema on gümnaasiumis arutelul olnud juba alates eelmise aasta kevadest. Oma arvamuse on öelnud kooli õppenõukogu ja hoolekogu. Mõlemad toetavad stipendiumifondi loomist eesmärgiga toetada tublisid gümnaasiumiõpilasi. Täna arutavadki gümnaasiumiõpilased stipendiumifondi loomist, stipendiumide määramist jt ideid kohaliku omavalitsuse volikogu töö simulatsiooni meetodil. Teine teema- kaasav eelarve on aga küsimus õpilaste kaasamisest kooli eelarve kasutamisel. Igal koolil on kooli omaniku poolt kinnitatud eelarves õpilasürituste raha. Kuidas seda raha kulutatakse on nii õpetajate kui ka õpilaste huvides. Sillamäe Gümnaasiumi juhtkond on teinud ettepaneku õpilasesindusele, kes võiks kaasa rääkida eelarve kulutamisel. Ootame õpilaste arvamust ja ettepanekuid, kuidas võiks kasutada 10% eelarves õpilasürituste rahast.

Simulatsioonimängu juhendab õpetaja Jelena Hlebova.

Head Eesti sünnipäeva!

 

Eesti keel

Lehed