Sillamäe Gümnaasiumi EV100 BALL

Jõulukohvik

Õpetajate päev

Õpetajate päeva nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Head õpetajad,

rõõmsat ja inspiratsioonirikast nädalat! Õpetajaameti üle võib uhkust tunda!

 Neljapäeval, 5. oktoobril

  • kl 11.45 Õpilaste kontsert
  • kl 13.30 magus teelaud õpetajatele

Reedel, 6.oktoobril kl 17 Õpetajate päeva tähistamine Sillamäe Kultuurikeskuses

Häid õpilasi meile kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

 

Eesti keel

Noortekohtumised Otepää projektlaagris

Neli vahvat sügispäeva Otepääl.

13. – 16. septembril toimus Otepääl Marguse Puhkekeskuses noortekohtumine, kus osalesid kolme kooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Kadrina Keskkooli ja Võru Keskkooli  gümnasistid.  Kokku 40 noort.  Üritus toimus projekti „Saame sõpradeks“ raames. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Iga päev toimusid huvitavad tegevused. Noored tegutsesid kolmes õpperühmas. Igas rühmas olid õpilased nii  Võrust kui ka Sillamäelt ja Kadrinast. Koos õpiti inglise keelt, lauldi laule , tantsiti, mängiti rahvamänge, tutvuti  üksteise kodukohaga. Igal rühmal oli võimalus korraldada ise õhtuprogrammi. Ja muidugi oli suhtluskeeleks eesti keel. Tore oli, et ka eesti noored said suhelda vene keeles. Huvitavad olid ekskursioonid Tehvandi suusahüppetorni ja Spordimuuseumisse. Ainus, mis jättis soovida oli ilm. Vihmasadu ei tahtnud kuidagi järgi jääda ja seetõtu tuli ära muuta mõned spordiüritused, mis pidid toimuma õues. Planeeritud matk ikkagi toimus. Umbes 8 kilomeetri pikkune matkarada Apteekrimäelt Pühajärveni ja tagasi läbiti tihedas vihmasajus. Ilm oli petlik, matka alguses vihma ei sadanud  aga  kui oli läbitud kaks kilomeetrit algas paduvihm. Noored olid vastupidavad ja mitte keegi ei andnud alla. Kohe pärst matka tõstis tuju kuum saun ja maitsev lõunasöök. Huvitavaid ja eredaid momente oli palju: õhtune meelelahutusprogramm, ühislaulude laulmine, rollimäng eesti ja vene pulmatraditsioonidest ja palju muud.

 

Nelja päeva jooksul tekkisid noorte vahel tihedad sõprussidemed. Mälestuseks jäid toredad fotod, videod ja vahva ühistants flesh mob. Koolidevahelised ühisprojektid jätkuvad ja juba oktoobris toimub kohtumine Võru keskkoolis projekti „Valikuvõimalus“ raames. Suured tänud õpetajatele, kes aitasid projekti läbi viia. Oksana Aasa Võrust, Kirsti Kasemets ja Hegi Soosaar Kadrinast, Viktor Tarassov Narvast,  Anne Meldre ja Lada Fomicheva Sillamäe Gümnaasiumist. Samuti täname kolme kooli direktoreid, kes  igati toetasid ja aitasid projekti ellu viia.

Margit Karina- Tarassova

eesti keele õpetaja,  projektijuht

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis algas ülipõnev õppeaasta

Kooli algusest on möödunud alles poolteist nädalat. Gümnaasiumi tegevus on käivitunud kiires tempos. Alanud on aktiivne õppetegevus ja tulemas on mitmed projektid. Esimese õppenädala lõpus käisid 11.klasside õpilased koos õpetajatega naabervallas Mummassaarel ja Utrias matkal - õpiti tundma kodukanti ja otsiti ajaloolisi mälestusi kivirahnudelt ja mälestusplaatidelt.

Esmaspäeval alustasime valikkursustega: riigikaitseõpetus, debatid, inimene ja õigus. Juhtkond kohtus traditsiooniliselt kooli õpilasesindusega. Arutati õpilasesinduse valimisi ja uue õppeaasta tööplaane. Koolihoone hoovi paigaldati betoonist tenniselaud. Aitäh, Sillamäe linnavalitsus ja OÜ Irmari juhtkond, kes tenniselaua hankimist toetasid. 

Teisipäeval 12.septembril omistati Sillamäe Gümnaasiumile pere ja - töötajasõbraliku tööandja esmane märgis. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva soovis märgise üleandmisel direktor Arno Kaseniidule edu kuldtaseme poole pürgimisel.

Kolmapäeval, 13.septembril sõitsid 25 gümnaasiumiõpilast koos kolme õpetajaga neljaks päevaks lõiminguprojekti raames noortekohtumiste laagrisse Otepääle. Laagris ühinetakse Kadrina ja Võru gümnaasiumide noortega. Projekti toetab Haridus- ja teadusministeerium, aitäh!

Kolmapäeval alustasime valikkursustega: terviseõpetus ja inimene ja õigus aine psühholoogia kursusega.

Juba järgmisel nädalal tulevad kooli külla konsultandid Tartu Ülikooli eetikakeskusest, kes nõustavad gümnaasiumi õpetajaid ja juhtkonda Kriitilise Sõbra Programmi raames, mis saab teoks Innove poolt rahastatud projektina Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Peagi alustame ka Innove poolt toetatud Meediahariduse projektiga.

Edu ja jõudu meile kõigile! Õpime eluks, mitte kooli jaoks!

Eesti keel

Euroopa CodeWeek programmeerimisnädal Sillamäe Gümnaasiumis

 Euroopa Code Week on nädalane (7.-22. oktoober 2017) üritus, mille eesmärgiks on tuua programmeerimise ja digitaalse kirjaoskuse arendamise võimalus kõigini lõbusal ja energilisel viisil.

Sillamäe Gumnaasium korraldab põhikooli ja gümnaasiumi õpialastele järgnevaid IT-alaseid töötubasid:

Õpitubasid toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ ja Euroopa Ühendamise Rahastu projektist „Targalt Internetis“

 

Eesti keel

Head uut õppeaastat!

See õppeaasta saab olema tore ja eriline! 

Eesti keel

Lehed