Lõpukell 2019

Treppide Jooks 2019

Teeme ära 2019

previous next

10A klass õppereisil Pärnus

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium toetab õppimist ka väljaspool koolimaja. Sagedasen on õppereisid eesti keelsetesse linnadesse, koolidesse. 10.A klassi õpilased külastasid 21.-22.mail Pärnut. 
Külastasime Valgeranna Seiklusparki, käisime Paradiisi veekeskuses - oleme ju liikuma kutsuv kool!

Teisel päeval külastasime Pärnu Koidula Gümnaasiumi. Aitäh Pärnu gümnaasiumile toreda vastuvõtu eest!

Alanud on õppeaasta viimane õppeveerand

Eesti keel

Viimaselgi õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumil kavas põnev õppimine ja õpetamine. Õpime nii kohustuslikke kui valikkursuseid, osaleme võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Olulised sündmused ja tegevused maikuus: 12ndikel riigieksamite edukas sooritamine, 11ndikel üleminekueksamid, 10ndikel keelte ja matemaatika tasemetestid ja õppeperioodi akadeemiline test.

Koolivaheaeg Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Alanud on sel aastal juba neljas koolivaheaeg. Õpilased saavad puhata 19.-28.aprillini, õpetajad siiski natuke vähem. Esmaspäeval toimub gümnaasiumi õppenõukogu, teisipäeval alustame aga riigieksamite perioodiga. Esimene riigieksam on traditsiooniliselt eesti keel teise keelena. Eksamile on registreerunud kokku 58 inimest, neist 54 meie gümnaasiumist.

Head puhkamist 10. ja 11.klasside õpilastele ja edukaid eksameid 12.klassidele!

Kantselei töötab koolivaheajal E-N kl 9-15, R on koolimaja suletud. 

Loodusainete nädal gümnaasiumis

Eesti keel

Traditsiooniline loodusainete nädal toimus gümnaasiumis 8.-12.aprillil. Sillamäe Gümnaasiumi loodusainete ainesektsiooni õpetajad korraldasid taas selle nädala raames huvitavaid tunde ja üritusi. Loodusainete nädalal pöörati suuremat tähelepanu keemia, füüsika, geograafia ja bioloogia teemadele. Ainenädalal arendati õpilaste teadmisi nende ainete erinevatel teemadel.

Loodusainete nädala raames toimus õpilase uurimistöö avalik kaitsmine. 10 A klassi õpilane German Pistšassov esines gümnasistide ees uurimistööga teemal „Globaalprobleemide uurimine SG näitel", mille järel oli rühmatöö ja elav arutlus päevakajalisel teemal prügi sorteerimisest ning utiliseerimisest nii koolis, kodus kui ka meie linnas. Selle teema uurimine ja praktilste oskuste saamine jätkus ka õpetaja Julia Zahharova tundides.

Diana Ignatenko osales loengul „Tulevikumaavarad" ning esines meie õpilaste ees miniloenguga.
Vahetundides aitasid 12A klassi õpilased korraldada põrandamängu „Läänemeri", mis osutus väga põnevaks. Osa gümnasiste tuletas meelde oma seniseid teadmisi Läänemere kohta, aga 10. klassi jaoks see oli uus ja huvitav õpikogemus.

Teemanädala keskpunktiks oli keemia turniir, kuhu olid kutsutud ja hea meelega tulid Narva ja Kohtla-Järve koolide gümnasistid koos oma õpetajatega. Turniir koosnes kolmest etapist: arvutitest, loovülesanded ja keemiaülesannete lahendamine. Osalejad jäid väga rahule ning sooviksid ka edaspidi osaleda turniiril.
Tundides oli ka palju huvitavaid ülesandeid, nagu debatid, viktoriinid ja intellektuaalsed mängud.

Korraldajad tänavad gümnaasiumi juhtkonda ja IVOLI-IT keemiaturniiri läbiviimise toetamise eest.


Julia Zahharova, Loodusainete õppetooli juht
Irina Ivanova, Loodusvaldkonna suunajuht

LOODUSAINETE NÄDAL

Eesti keel

Loodusenädala kavaga saab tutvuda siin.

Lehed