Õpetajate päev

Tervise ja spordi päev

1. september 2017

Maikuu - kevadkuu, õppimise kuu, eksamite kuu

Käes on maikuu ja ilmad on üha ilusamad. Klassides õppida on päris palav. Eelmisel nädalal õppisime, kuidas käituda tulekahju korral. 12.ndikud tegid eesti keele kui teise keele riigieksamit, toimus loeng valimiste teemal, riigikaitse kursuse õppijad käisid õppekäigul Tapa kaitseväekeskuses, kaitsti uurimistöid ja õpiti, nagu ikka.

Eesti keel

Teaduskool 24.aprilil

29.04 kell 10.00 toimub Sillamäe Gümnaasiumis Teaduskool teemal „Rakendusmatemaatika“.

Eesti keel

Sel nädalal tehakse algust riigieksamitega

Juba käesoleval nädalal jõuabki kätte kauaoodatud (või kardetud:)) riigieksamite aeg. Kolmapäeval alustame eesti keele kui II keele eksami kirjaliku osaga. Neljapäeval jätkub eksam suulise osaga. Sillamäe Gümnaasiumis sooritavad eksameid sel õppeaastal 43 abiturienti.

Järgmised eksamid on inglise keeles ja matemaatikas. Maikuu lõpupoole tehakse koolieksamit. Riigieksamite ajakava vaata siin.

Soovime meie gümnasistidele edu ja kannatlikkust eksamite sooritamisel!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis oli taas väga põnev koolinädal

Sillamäe Gümnaasium arendab oma õpilasi mitmekülgselt. Esmaspäeval külastasid kooli TTÜ Virumaa Kolledzi tudengid ja õppejõud. Külalised tutvustasid TTÜ Virumaa Kolledzis õpetatavaid erialasid ja õppimistingimusi.TTÜ õppejõud Erik Väli pidas lühiloengu mäeinseneri elukutsest ja Kiviõli Keemiatööstuse esindaja rääkis lühidalt keemiaettevõtte tegevusest ja ootustest üliõpilastele, tulevastele inseneridele. Päeval käisid koolis Rajaleidja spetsialistid meie abituriente karjääriteemadel konsulteerimas. Kohe, peale koolipäeva toimus kahe toreda kooli - Sillamäe Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi poiste sõpruskohtumine võrkpallis. Võitis sport ja sõprus! Pallimängus olid aga seekord osavamad Sillamäe Gümnaasiumi poisid.

Teisipäeval toimus gümnaasiumis Huvitava Matemaatika konkurss. Gümnaasiumi poolt korraldataval lõbusal viktoriinil ja matemaatikaharjutuste ja -mõistatuste konkursil osalesid lisaks gümnaasiumivõistkondadele ka õpilasvõistkonnad Kannuka ja Vanalinna koolidest.

Kolmapäeval toimus 10. ja 11.klassidele õppesuundade üleminekueksami proovieksam. Õpilased valivad vastavalt oma õppesuunale eksamiaine ja sooritavad maikuus eksami klassi üleminekueksamina. Peale lõunat käis Tagasi Kooli programmi raames 11.klassi majanduse tunnis SEB panga esindaja Ksenia Lopatina rääkimas pangandusest ja rahatarkusest.

Kolmapäeval ja neljapäeval käisid kooli direktor Arno Kaseniit, huvijuht Lada Fomicheva ja gümnaasiumiõpilased kohtumas Sillamäe Kannuka  ja Vanalinna Kooli 9ndate klasside õpilastega. Eesmärgiks oli anda maksimaalselt infot, et teha peale põhikooli lõpetamist edasiõppimise osas õige valik. 


Neljapäeval osalesid meie õpilased Vanalinna koolis ilmeka lugemise konkursil. Reedel sõitsid 6 meie gümnasisti Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatavale väitluskoolitusele-konkursile Saaremaale.

Laupäeval kl 12.15 algab Ida-Virumaa korvpalli II liiga meeskondade finaalmäng. Kuldmedali pärast võistlevad Sillamäe Gümnaasium/Kalev ja Narva Energia spordiklubi. 

Oli tore, aga lühike õppenädal. Häid pühi kõigile! 

Eesti keel

Eesti keele kui II keele olümpiaad 2017

 Olümpiaad toimus 2. märtsil  2017. a. Sillamäe Gümnaasiumis   Olümpiaadil osalesid Ida – Virumaa koolid: Sillamäe Gümnaasium, Narva Kutsehariduskeskus, Sillamäe põhikoolid, Sinimäe Põhikool,  Narva Pähklimäe Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium – kokku 52 noort.

Olümpiaadi eesmärgiks  oli süvendada huvi eesti keele vastu ning välja selgitada edukamad õpilased.  Selle aasta olümpiaadi teemaks oli omadussõna eesti keeles. Olümpiaadist osavõtjad pidid  oskama omadussõnu muuta  ja võrrelda, tundma omadussõnade süntaktilist käitumist , omadussõnade tuletamist ning liitomadussõnade moodustamist, omadussõnade põhitähendusi  ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, omadussõna semantilisi suhteid muude sõnadega. Olümpiaad koosnes kirjalikust ja suulisest osast. Kokku osalesid noored  kuues vanuserühmas.

Eesti keel

Lehed