Sillamäe Gümnaasiumi 7. sünnipäeva Noorteball

Sillamäe Gümnaasiumi 7. sünnipäev

Kodanikupäev

previous next

Uus õppeperiood algab lahtiste uste päevadega

Eesti keel

Uus õppeperiood algab Sillamäe Gümnaasiumis avatud uste päevadega. Gümnaasiumisse tulevad üheks päevaks õppima Sillamäe põhikoolide 9ndikud. Kavas on mitmed huvitavad õppetunnid koos meie õpilastega. Selline avatud uste traditsioon on olnud meil ka varasematel aastatel. Põhikoolide õpilastele ja ka meie kooliperele on selline gümnaasiumi tutvustamise vorm sobinud ja meeldinud. Loodame, et ka sel korral. Peale Kannuka kooli õpilaste õppepäeva 30.oktoobril on plaanis avada uksed 1.novembril Eesti Põhikoolile ja 2.novembril Sillamäe Vanalinna kooli  9ndikele.

2017/2018 õppeaasta I koolivaheaeg on käes

Eesti keel

Uuel õppeaastal on kokku viis vaheaega. Esimene koolivaheaeg saabus ootamatult ruttu. Õppimist oli palju, toimusid õppekäigud, teoks sai spordinädal ja lõimumislaager, algas meediahariduse projekt, 5.oktoobril oli õpetajate päev, õppeperioodi lõpus kümnendike pühitsemine jne jne.

Koolivaheajal töötab kantselei kl 9-14.

Nädala alguses toimuvad juhtonna ja õppetoolide koosolekud, õppenõukogu ja nädala lõpus osaleme koolimeeskondade ühiskoolitusel Tallinnas. Sillamäe Gümnaasium kui peresõbralik kool võimaldab kooliealiste laste ja lastelastega töötajatele ühe tervisepäeva ja ühe perepäeva. Eesmärgiks on võimaldada koolivaheajal olla koos oma perega ja laadida ennast emotsionaalselt, et jätkata uue energiaga uuel õppeveerandil.

Toredat koolivaheaega õpilastele! Kohtume taas 30.oktoobril.

Õpetajate päeva nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Head õpetajad,

rõõmsat ja inspiratsioonirikast nädalat! Õpetajaameti üle võib uhkust tunda!

 Neljapäeval, 5. oktoobril

  • kl 11.45 Õpilaste kontsert
  • kl 13.30 magus teelaud õpetajatele

Reedel, 6.oktoobril kl 17 Õpetajate päeva tähistamine Sillamäe Kultuurikeskuses

Häid õpilasi meile kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

 

Noortekohtumised Otepää projektlaagris

Eesti keel

Neli vahvat sügispäeva Otepääl.

13. – 16. septembril toimus Otepääl Marguse Puhkekeskuses noortekohtumine, kus osalesid kolme kooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Kadrina Keskkooli ja Võru Keskkooli  gümnasistid.  Kokku 40 noort.  Üritus toimus projekti „Saame sõpradeks“ raames. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Iga päev toimusid huvitavad tegevused. Noored tegutsesid kolmes õpperühmas. Igas rühmas olid õpilased nii  Võrust kui ka Sillamäelt ja Kadrinast. Koos õpiti inglise keelt, lauldi laule , tantsiti, mängiti rahvamänge, tutvuti  üksteise kodukohaga. Igal rühmal oli võimalus korraldada ise õhtuprogrammi. Ja muidugi oli suhtluskeeleks eesti keel. Tore oli, et ka eesti noored said suhelda vene keeles. Huvitavad olid ekskursioonid Tehvandi suusahüppetorni ja Spordimuuseumisse. Ainus, mis jättis soovida oli ilm. Vihmasadu ei tahtnud kuidagi järgi jääda ja seetõtu tuli ära muuta mõned spordiüritused, mis pidid toimuma õues. Planeeritud matk ikkagi toimus. Umbes 8 kilomeetri pikkune matkarada Apteekrimäelt Pühajärveni ja tagasi läbiti tihedas vihmasajus. Ilm oli petlik, matka alguses vihma ei sadanud  aga  kui oli läbitud kaks kilomeetrit algas paduvihm. Noored olid vastupidavad ja mitte keegi ei andnud alla. Kohe pärst matka tõstis tuju kuum saun ja maitsev lõunasöök. Huvitavaid ja eredaid momente oli palju: õhtune meelelahutusprogramm, ühislaulude laulmine, rollimäng eesti ja vene pulmatraditsioonidest ja palju muud.

 

Nelja päeva jooksul tekkisid noorte vahel tihedad sõprussidemed. Mälestuseks jäid toredad fotod, videod ja vahva ühistants flesh mob. Koolidevahelised ühisprojektid jätkuvad ja juba oktoobris toimub kohtumine Võru keskkoolis projekti „Valikuvõimalus“ raames. Suured tänud õpetajatele, kes aitasid projekti läbi viia. Oksana Aasa Võrust, Kirsti Kasemets ja Hegi Soosaar Kadrinast, Viktor Tarassov Narvast,  Anne Meldre ja Lada Fomicheva Sillamäe Gümnaasiumist. Samuti täname kolme kooli direktoreid, kes  igati toetasid ja aitasid projekti ellu viia.

Margit Karina- Tarassova

eesti keele õpetaja,  projektijuht

Sillamäe Gümnaasiumis algas ülipõnev õppeaasta

Eesti keel

Kooli algusest on möödunud alles poolteist nädalat. Gümnaasiumi tegevus on käivitunud kiires tempos. Alanud on aktiivne õppetegevus ja tulemas on mitmed projektid. Esimese õppenädala lõpus käisid 11.klasside õpilased koos õpetajatega naabervallas Mummassaarel ja Utrias matkal - õpiti tundma kodukanti ja otsiti ajaloolisi mälestusi kivirahnudelt ja mälestusplaatidelt.

Esmaspäeval alustasime valikkursustega: riigikaitseõpetus, debatid, inimene ja õigus. Juhtkond kohtus traditsiooniliselt kooli õpilasesindusega. Arutati õpilasesinduse valimisi ja uue õppeaasta tööplaane. Koolihoone hoovi paigaldati betoonist tenniselaud. Aitäh, Sillamäe linnavalitsus ja OÜ Irmari juhtkond, kes tenniselaua hankimist toetasid. 

Teisipäeval 12.septembril omistati Sillamäe Gümnaasiumile pere ja - töötajasõbraliku tööandja esmane märgis. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva soovis märgise üleandmisel direktor Arno Kaseniidule edu kuldtaseme poole pürgimisel.

Kolmapäeval, 13.septembril sõitsid 25 gümnaasiumiõpilast koos kolme õpetajaga neljaks päevaks lõiminguprojekti raames noortekohtumiste laagrisse Otepääle. Laagris ühinetakse Kadrina ja Võru gümnaasiumide noortega. Projekti toetab Haridus- ja teadusministeerium, aitäh!

Kolmapäeval alustasime valikkursustega: terviseõpetus ja inimene ja õigus aine psühholoogia kursusega.

Juba järgmisel nädalal tulevad kooli külla konsultandid Tartu Ülikooli eetikakeskusest, kes nõustavad gümnaasiumi õpetajaid ja juhtkonda Kriitilise Sõbra Programmi raames, mis saab teoks Innove poolt rahastatud projektina Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Peagi alustame ka Innove poolt toetatud Meediahariduse projektiga.

Edu ja jõudu meile kõigile! Õpime eluks, mitte kooli jaoks!

Lehed