Õppetoolid ja koordinaatorid

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolides ja töörühmades.

Õppetoolidevahelist koostööd koordineerib gümnaasiumi Metoodikanõukogu.

Õppetool on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on

  • toetada õpetajate professionaalset  arengut,
  • edendada ainevaldkonna  õpetajate metoodikaalast koostööd ning
  • toetada õpilaste huvi ainevaldkonna kursuste õppimise vastu.

 Õppetoolide tegutsemise kord on siin