Päevakava

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI
PÄEVAKAVA
2015/2016 õa

I Õppetunnid

 • Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud tunniplaanile ja tunnid toimuvad vastavalt tundide ajakavale:
Tund Ühekaupa Tund Paaristunnid
0. 08.05-08.40 0. -
1. 08.45-09.30 1. 08.45-10.15
2. 09.35-10.20 2.
3. 10.30-11.15 3. 10.30-12.00
4. 11.20-12.05 4.
  LÕUNA   LÕUNA
5. 12.30-13.15 5. 12.30-14.00
6. 13.20-14.05 6.
7. 14.15-15.00> 7. 14.15-15.45
8. 15.05-15.50 8.
 • Õpetaja korraldusel võivad toimuda kaks järjestikust sama aine tundi ilma vaheajata või väikese vahepausiga.
 • Õppekäigud, projektitunnid ja projektinädalad võivad toimuda õppepäevadel vastavalt kinnitatud taotlusele.
 • Külalistunnid ja kooliüritused toimuvad vastavalt kinnitatud ürituse taotlusele. 

II Tugisüsteemi teenused

 1. Tugisüsteem töötab vastavalt tugisüsteemis osalevate töötajate töögraafikutele ja kokkulepetele õpilastega.
 2. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad kinnitatud graafiku järgi,
 • erispetsialistide konsultatsioonid (vastavalt vastuvõtuaegadele ja/või kokkulepetele), 
 • koordinaatorite konsultatsioonid (karjäärispetsialist, ettevõtliku kooli koordinaator) toimuvad vastavalt koordinaatori tööajale ja kokkuleppele.

III Õppekavaväline tegevus

 • Õppekavaväline tegevus on korraldatud huvitegevuse valdkonna üritustena (konkursid, võistlused, kontserdid jms) ja need viiakse läbi reeglina peale õppetunde.
 • Huviringide tegevus toimub vastavalt ringide plaanile peale õppetunde.
 • Õppetunnid toimuvad vastavalt kinnitatud ringide graafikule.
 • Huviringide töö toimub vastavalt huviringide graafikule.
 • Juhtkonna ja spetsialistide vastuvõtt toimub vastavalt vastuvõtuaegadele või kokkuleppel juhtkonna liikme või spetsialistiga.

 IV  Kooli haldus ja teenused

 • Koolimaja avatakse kl 08.00 ja suletakse kl 16.15.
 • Garderoob töötab kl 08.00-16.15.
 • Kantselei on avatud kl 08.00-16.00 (tel.3929047, 57494708).
 • Söökla ja puhvet töötab kl 08.30-15.00.
 • Raamatukogu töötab: 09.00-15.30 (ruum 2.17).