Кафедры и координаторы

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolidena.

Õppetool on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on

  • toetada õpetajate professionaalset  arengut,
  • edendada ainevaldkonna  õpetajate metoodikaalast koostööd ning
  • toetada õpilaste huvi ainevaldkonna kursuste õppimise vastu.