Ajalugu

Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 1. septembril 2012. Ida-Virumaa esimene puhas gümnaasium moodustati kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Esimesel õppeaastal alustas Viru tn 26 koolihoones 160 õpilast. Esialgu oli kasutusel kaks õppekava- enne 2010.a kehtinud õppekaval alustanud õpilastele (12.klass) ja uue riikliku õppekava alusel koostatud gümnaasiumi õppekava järgi (11. ja 10.klassid). Gümnaasiumis oli ja on võimalik õppida kolmel õppesuunal: reaalõppesuunal, looduse ja keskkonna õppesuunal ja humanitaarõppesuunal.

Koolis töötab ligemale 30 õpetajat ja 20 spetsialisti ja majanduspersonali töötajat.

Gümnaasium pakub tänaseni ja jätkuvalt parimaid arenguvõimalusi Sillamäe ja selle ümbruse põhikooli lõpetanud noortele.

Rohkem Sillamäe linnast ja gümnaasiumist saab lugeda siin