Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Uute õpilaste vastuvõtt

Info sisseastujatele

Infotund zoomis toimub 14. aprillil kl 18.00

Osalemiseks palun registreeruge (https://forms.gle/PXfVMfLXUxntvWvy5)! 

 Sisseastuja tegevused gümnaasiumisse õppima asumiseks

 05.-30. aprill 2021

Täidavad gümnaasiumisse õppima soovijad registreerimisankeedi (https://forms.gle/4GcPbXprpeN15Djh9).

 03.-21. mai 2021

  • Akadeemiline test (test tehakse veebis) 8.mail kl 10-12
  • Sisseastuja vestlus ja testi tagasiside.* maikuus vastavalt kokkuleppele.

     * Vestlused kooli vastuvõtukomisjoni, direktori või õppenõustajatega toimuvad veebikeskkonnas või gümnaasiumis (sõltub olukorrast).

Loe lähemalt

Eesti keel

Gümnaasium jääb distantsõppele, ülikoolid pakuvad eksamiainetes e-kursuseid

Eesti keel

Vabariigi Valitsus on kehtestanud veelgi rangemad piirangud, mistõttu tuleb gümnaasiumiõpilastel jääda distantsõppele kuni 12.aprillini. Üha olulisemaks muutub distantsõppe ja e-õppe kvaliteedi ja efektiivsuse küsimus. Eesti kõrgkoolid on avardamas õppimisvõimalusi e-kursuste loomise ja pakkumisega gümnaasiumi ja põhikoolide lõpuklassidele. 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli pakutavatele tasuta kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

Gümnaasium koolivaheajale. Distantsõpe kuni 28.märtsini

Eesti keel

UUENDATUD 26.02.2021

Head õpilased, vanemad ja õpetajad,

Lõppenud on kolmas õppeveerand ja alates 22.veebruarist on gümnaasiumi õpilased koolivaheajal. Kahjuks aga on viiruse leviku tõenäosus liiga kõrge, mistõttu kehtestas Vabariigi Valitsus olulised piirangud, mis puudutavad ka meie õpilasi ja töötajaid. Täiendavate meetmete eesmärk on senisest tõhusamalt vähendada inimeste kokkupuuteid, vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.

Piirangud, mis hakkavad kehtima esmaspäeval ehk 22. veebruaril:

  • Ajavahemikul 1.–7. märts jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teiste klasside õpilastele sel perioodil kohapealset õppetööd ei toimu ja nad ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.
  • Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadidel.
  • Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus või treening lubatud.
  • Täiendavalt loe piirangute kohta siin

1.märtist kuni 28. märtsini on gümnaasiumiõpilased distantsõppel.

Head ja tervisesõbralikku koolivaheaega!

Õnnitlen kõiki saabuva Eesti Vabariigi 103.aastapäeva puhul!

Arno Kaseniit

direktor

Muudatused õppekorralduses

Eesti keel

Seoses viiruse leviku juhtumiga 11.klassis ja Terviseameti nõudega lähikontaktsetel õpilastel eneseisolatsiooni jääda, määran 11.klassid distantsõppele 17. veebruarist kuni 19. veebruarini. Õpetajad korraldavad juhendatud õppe vastavalt Sillamäe Gümnaasiumi e-õppe ja distantsõppe kordadele.

Arno Kaseniit

direktor

Lehed