Gümnaasiumi tutvustus ja ajalugu

I puhas gümnaasium Ida-Virumaal Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 1. septembril 2012. Gümnaasium on moodustatud kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Gümnaasium pakub Sillamäe ja selle ümbruse õpilastele õppimisvõimalusi kolmel õppesuunal - reaalõppesuund, humanitaarõppesuund ja looduse-keskkonna õppesuund. Kui õpilane ei soovi õppesuunda valida võib ta õppida tavaõppe õppekava järgi.

Gümnaasiumis õpivad ja on oodatud õppima noored nii Sillamäelt kui kogu Ida-Virumaalt. Gümnaasiumis saab õppida nii statsionaarses kui mittestatsionaarses õppevormis.

HTM 22.07.2014.a kk nr 328 Sillamäe Gümnaasiumile tähtajatu koolitusloa andmise kohta.

KOOLITUSLUBA

Sillamäe Gümnaasiumi missioon

Loome tingimused kõigi õpilaste arenguks.

Meie visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel.

Meid hindavad kõrgelt õpilased, nende vanemad, kogukond ja üldsus.

 

Meie logod ja lipp

Meie sloganid

Õpetajad:

Docendo Discimus! Õpetame õppides!

Õpilased:

Vitae, non scholae discimus!