Sillamäe Gümnaasiumi 2022/2023 õa õpilaste vastuvõtmine

Dokumentide vastuvõtt:

20.06 9.00-15.00
21.06 9.00-12.00
22.06 9.00-13.00
27.06 - 30.06 9.00-15.00 

Sillamäe Gümnaasiumisse õppima asumiseks

 25. aprill - 31. mai 2022 täidavad gümnaasiumisse õppima soovijad registreerimisankeedi.

  • 4. juunil kl 10-12 toimub sisseastumistest (veebipõhine test) 
  • 07.-10. juunil toimuvad sisseastumisvestlused*
  • vestlusele tulekul esitavad õpilased 9. klassi hinnetelehe väljavõtte.

*Vestlused kooli vastuvõtukomisjoni, direktori või õppenõustajatega toimuvad veebikeskkonnas või gümnaasiumis (sõltub olukorrast).

 Kuni 30. juunini 2022 esitab õpilase vanem gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse (võimalik nii digitaalselt allkirjastatuna kui ka paberkandjal).

Vastuvõtul nõutavad dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema)
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • pildid (3x4)
  • immuniseerimise pass
  • tervisetõend perearstilt

Sillamäe Gümnaasiumi õppesuundade ja õppemoodulite tutvustusi loe siit.

Enne gümnaasiumisse õppima asumist peab õpilane (ja soovitavalt ka lapsevanem) tutvuma gümnaasiumi kodukorraga.

Täiendav info: e-post sisseastumine@sillamaegymn.edu.ee , tel: 5749 4708.

Vaata Sillamäe Gümnaasiumi direktori intervjuud ESN-ile siin

Eesti keel