Gümnaasiumisse vastuvõtt

Sillamäe Gümnaasiumi õppevormid:

 • STATSIONAARNE ÕPE
 • MITTESTATSIONAARNE ÕPE

60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.
Meil on võimalik õppida viiel õppesuunal:

REAALÕPPESUUNA MOODULID
Reaalõppesuunaaineid:

 • matemaatika;
 • informaatika;
 • füüsika.

Reaalsuuna valikained:

 •  robootika, programmeerimise alused;
 •  majandusmatemaatika;
 •  majandus ja ettevõtlus;
 •  joonestamine.

LOODUSÕPPESUUNA MOODULID
Loodusõppesuuna lisakursused:

 • bioloogia;
 • keemia.

Loodusõppesuuna valikkursused:

 • keskkonnakeemia
 • terviseõpetus.

HUMANITAARÕPPESUUNA MOODULID
Humanitaarõppesuuna valikkursused:

 • eesti keel;
 • inglise keel.

Humonitaarsuuna valikained:

 • kultuurilugu;
 • meedia, väitlus;
 • psühholoogia, perekonnaõpetus;
 • filosoofia, eetika, disain.

SISEKAITSE ÕPPESUUND

 • maksundus ja tollindus;
 • politseitöö;
 • piirivalve töö;
 • küberturvalisus;
 • majanduse alused;
 • enesekaitse;
 • esmaabi.

TAVAÕPE ehk õppesuunata õppekava


Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Sisseastumiseks on vajalik esitada:

 • taotlus 10 klassi (laadi alla)
 • taotlus 11, 12 klassid (laadi alla);
 • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema);
 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 • pildid (3x4);
 • immuniseerimise pass;
 • tervisetõend perearstilt.
Eesti keel