HOOLEKOGU

Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab
linnavalitsus gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töötab linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri 

Kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 14.06.2018  korraldusega 345. 


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Vinogradov Dmitri dmitri.vinogradov@sillamaegymn.edu.ee 
Proimina Julia julia.proimina@sillamaegymn.edu.ee 
Dmitrijeva Inna jurist@meke.ee 
Kalyuka Svetlana kalyuka.svetlana@gmail.com
Danilov Natalja nataljarukkilill@gmail.com
Marmuljova Natalja oumannavaht@hot.ee
Gavrjušina Svetlana svetly.g@gmail.com
Elizaveta Cheremishina  cheremisina.elizaveta@gmail.com 
Seesmaa Tõnis t.seesmaa@silport.ee
Bažulina Darja darja.bazhulina@gmail.com

Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu tegevuskava 2018/2019 õa