HOOLEKOGU

Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab
linnavalitsus gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töötab linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri 

Kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 28.11.2019  korraldusega 528. 


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Seesmaa Tõnis t.seesmaa@silport.ee
Dmitrijeva Inna jurist@meke.ee
Vinogradov Dmitri dmitri.vinogradov@sillamaegymn.edu.ee 
Proimina Julia julia.proimina@sillamaegymn.edu.ee
Danilov Natalja nataljarukkilill@gmail.com
Kultajev Oleg oleg@kultajev.net
Tammi Jelena jelenatammi@mail.ru
Elizaveta Cheremishina cheremisina.elizaveta@gmail.com
Laura Alemassova laura.alemassov@gmail.com
   

Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu tegevuskava 2018/2019 õa