HOOLEKOGU

Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab
linnavalitsus gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töötab linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

Linnavolikogu poolt 26.09.2019. a kehtestatud Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri 

Kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse ....04.2022  korraldusega nr .... 


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Seesmaa Tõnis t.seesmaa@silport.ee
Vladimir Võssotski  
Anne Meldre anne.meldre@sillamaegymn.edu.ee 
Orikova Marina marina.orikova@sillamaegymn.edu.ee
Jekaterina Tvarinskaja katty1978@list.ru
 Maria Kašnova  
Tammi Jelena jelenatammi@mail.ru
Elizaveta Cheremishina cheremisina.elizaveta@gmail.com
   
   

Hoolekogu tegevuskava 2021-2022

Hoolekogu koosolekud