HOOLEKOGU

Gümnaasiumi edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ja vajalike eelnõude läbiarutamiseks moodustab
linnavalitsus gümnaasiumi hoolekogu. Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töötab linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogu liikmete nimekiri 

Kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 14.01.2021  korraldusega nr 17. 


Ees- ja perekonnanimi Kontaktadmed
Seesmaa Tõnis t.seesmaa@silport.ee
Dmitrijeva Inna jurist@meke.ee
Vinogradov Dmitri dmitri.vinogradov@sillamaegymn.edu.ee 
Orikova Marina marina.orikova@sillamaegymn.edu.ee
Jekaterina Tvarinskaja katty1978@list.ru
Kultajev Oleg oleg@kultajev.net
Tammi Jelena jelenatammi@mail.ru
Elizaveta Cheremishina cheremisina.elizaveta@gmail.com
Laura Alemassova laura.alemassov@gmail.com
   

Hoolekogu koosolekud

Hoolekogu tegevuskava 2018/2019 õa