Sillamäe Gümnaasium korraldab mitmeid õppeprojekte

Sisestatud Valeria Juštšenko poolt

Õppeaasta viimane veerand on gümnaasiumis aktiivse õppimise ja projektitöö periood. Samal ajal kui abituriendid on juba eksamite lainetel osalevad 10ndikud ja 11ndikud erinevates õppeprojektides.

Sillamäe Gümnaasium on ühinenud Ida-Virumaa rahatarkuse pilootprojektiga ja osaleb aktiivselt koolide võrgustikus, kus korraldatakse lõimitud rahatarkuse tunde. Sillamäe Gümnaasiumis on rahatarkust valikkursusena (finantskirjaoskus, majandusmetemaatika) õpetatud juba mitmel aastal kuid nüüd kavandatakse rahatarkuse kursust kohustusliku valikkursusena kõikidele gümnasistidele.

Head koolivaheaega, edu riigieksamitel!

Sisestatud Valeria Juštšenko poolt

Koolivaheaeg Sillamäe Gümnaasiumis algas juba laupäeval, 20.aprillil kui gümnaasiumisse saabus seitsekümmend põhikooli abiturienti, kes soovivad uuel õppeaastal jätkata õpinguid Sillamäe Gümnaasiumis. Sel aastal korraldasid Virumaa seitse riigigümnaasiumit ühised sisseastumistestid. Kokku registreerus testile 1056 õpilast. Sillamäe Gümnaasiumisse on oma I , II ja III valikuna valinud ca 300 põhikoolilõpetajat. Vastuvõtuprotsess kestab kuni maikuu lõpuni.

Virumaa riigigümnaasiumid korraldavad ühised sisseastumiskatsed

Sisestatud Anonüümne (verifitseerimata) poolt

Meil on rõõm teada anda, et seitse Virumaa riigigümnaasiumit — Jõhvi Gümnaasium, Kiviõli 1. Keskkool, Kohtla-Järve Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Rakvere Riigigümnaasium ja Sillamäe Gümnaasium, korraldavad 2024. aastal ühised sisseastumiskatsed 10. klassidesse sisseastujatele. 

Asu jälgima