Eesti keele kui II keele olümpiaad 2017

 Olümpiaad toimus 2. märtsil  2017. a. Sillamäe Gümnaasiumis   Olümpiaadil osalesid Ida – Virumaa koolid: Sillamäe Gümnaasium, Narva Kutsehariduskeskus, Sillamäe põhikoolid, Sinimäe Põhikool,  Narva Pähklimäe Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium – kokku 52 noort.

Olümpiaadi eesmärgiks  oli süvendada huvi eesti keele vastu ning välja selgitada edukamad õpilased.  Selle aasta olümpiaadi teemaks oli omadussõna eesti keeles. Olümpiaadist osavõtjad pidid  oskama omadussõnu muuta  ja võrrelda, tundma omadussõnade süntaktilist käitumist , omadussõnade tuletamist ning liitomadussõnade moodustamist, omadussõnade põhitähendusi  ja tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse, omadussõna semantilisi suhteid muude sõnadega. Olümpiaad koosnes kirjalikust ja suulisest osast. Kokku osalesid noored  kuues vanuserühmas.

7ndate klasside osas oli parim Sofia Kudrjavtseva   Narva Pähklimäe Gümnaasiumist, õpetaja D. Berestova.

8ndate klasside vene õppekeelega koolide arvestuses  oli parim Jevgenia Siroš Sillamäe Vanalinna koolist, õpetaja Natalja Volossatova  ja eesti õppekeelega koolide arvestuses Diana Tserkassov Sillamäe Põhikool, õpetaja Meeli Rjabova, Edgar Kirka Sinimäe Põhikool, õpetaja Roman Treial. 

9ndate klasside arvestuses oli parim Anna Pankevitsjute  Pähklimäe Gümnaasiumist, õpetaja Inguna Joandi ja Darja  Bažulina Vanalinna koolist, õpetaja Alvira Fomitšjova.

Gümnaasiumiastme parimad olid: 10. klass Mihhail Vassiljev, Sillamäe Gümnaasium, õpetaja Galina Shutikova, 11. klass Darja Predbannikova, Jõhvi Gümnaasium. Õpetaja Ulvi Vilumets  ja 12. klasside arvestuses Valeria Zjuzkova, Pähklimäe Gümnaasium, õpetaja Svetlana Tsarjova.  Konkurss oli tugev, esimeste kohtade vahe oli vaid mõni punkt. Olümpiaadi parimate tunnustamine toimus 4. aprillil,  Sillamäe Gümnaasiumi aulas.  

Olümpiaadi korraldajate nimel täname kõiki eesti keele õpetajaid, kes olümpiaadil osalesid. Samuti täname IVOLit, Sillamäe Gümnaasiumi ja Sillamäe Linnavalitsust kes olümpiaadi rahaliselt toetasid.

Margit Karina - Tarassova

 

Olümpiaadi korraldaja