Sillamäe Gümnaasiumis oli taas väga põnev koolinädal

Sillamäe Gümnaasium arendab oma õpilasi mitmekülgselt. Esmaspäeval külastasid kooli TTÜ Virumaa Kolledzi tudengid ja õppejõud. Külalised tutvustasid TTÜ Virumaa Kolledzis õpetatavaid erialasid ja õppimistingimusi.TTÜ õppejõud Erik Väli pidas lühiloengu mäeinseneri elukutsest ja Kiviõli Keemiatööstuse esindaja rääkis lühidalt keemiaettevõtte tegevusest ja ootustest üliõpilastele, tulevastele inseneridele. Päeval käisid koolis Rajaleidja spetsialistid meie abituriente karjääriteemadel konsulteerimas. Kohe, peale koolipäeva toimus kahe toreda kooli - Sillamäe Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi poiste sõpruskohtumine võrkpallis. Võitis sport ja sõprus! Pallimängus olid aga seekord osavamad Sillamäe Gümnaasiumi poisid.

Teisipäeval toimus gümnaasiumis Huvitava Matemaatika konkurss. Gümnaasiumi poolt korraldataval lõbusal viktoriinil ja matemaatikaharjutuste ja -mõistatuste konkursil osalesid lisaks gümnaasiumivõistkondadele ka õpilasvõistkonnad Kannuka ja Vanalinna koolidest.

Kolmapäeval toimus 10. ja 11.klassidele õppesuundade üleminekueksami proovieksam. Õpilased valivad vastavalt oma õppesuunale eksamiaine ja sooritavad maikuus eksami klassi üleminekueksamina. Peale lõunat käis Tagasi Kooli programmi raames 11.klassi majanduse tunnis SEB panga esindaja Ksenia Lopatina rääkimas pangandusest ja rahatarkusest.

Kolmapäeval ja neljapäeval käisid kooli direktor Arno Kaseniit, huvijuht Lada Fomicheva ja gümnaasiumiõpilased kohtumas Sillamäe Kannuka  ja Vanalinna Kooli 9ndate klasside õpilastega. Eesmärgiks oli anda maksimaalselt infot, et teha peale põhikooli lõpetamist edasiõppimise osas õige valik. 


Neljapäeval osalesid meie õpilased Vanalinna koolis ilmeka lugemise konkursil. Reedel sõitsid 6 meie gümnasisti Eesti Väitlusseltsi poolt korraldatavale väitluskoolitusele-konkursile Saaremaale.

Laupäeval kl 12.15 algab Ida-Virumaa korvpalli II liiga meeskondade finaalmäng. Kuldmedali pärast võistlevad Sillamäe Gümnaasium/Kalev ja Narva Energia spordiklubi. 

Oli tore, aga lühike õppenädal. Häid pühi kõigile!