Sillamäe Gümnaasiumis oli taas abiturientide tänupidu

Reedel, 26. mail toimus Sillamäe Gümnaasiumis abiturientide tänupidu - rahvakeeles endiste aegade järgi veel "viimase koolikella" pidu.  Kuigi gümnaasiumis,  nagu juba paljudes gümnaasiumides Eestis aga ka kõrgkoolides,  ei alga ega lõpe tunnid enam koolikella helina järgi,  on see tore igakevadine õpilasüritus saanud kooli traditsiooniks. Tänavu lõpetab gümnaasiumi 5. lend, kokku 40 abiturienti.

Enamus õpilastest on oma valiku juba teinud ja teavad täpselt, kuhu nad õppima lähevad.  Kolme gümnaasiumis veedetud aasta jooksul on gümnaasium oma õpilased igakülgselt eluks ette valmistanud - väga mahukas õppekava, tunnivälised tegevused, õppekäigud ettevõtetesse või kõrgkoolidesse, osalemine projektides jne - kõik see on arendanud meie õpilasi.                     

Kevadel, kui kõik eksamid on seljataga ja aktiivne õppimine lõppenud - kutsuvadki abituriendid kogu koolipere kooli aulasse, et tänada õpetajaid, vanemaid, koolitöötajaid ja juhtkonda ning võtta vastu õnnitlusi ja toredaid soove edaspidiseks.Kooliaeg hakkab läbi saama ja tänupidu on hea võimalus veelkord tulla kooli, ilusates soengutes, valgete  tutipaeltega, noormehed soliidsetes ülikondades, mõtiskleda selle üle, kuidas möödusid need 3 gümnaasiumiaastat, meenutada esimest koolipäeva gümnaasiumis. Gümnaasiumisse tulnud noortest on küpsenud juba pigem täiskasvanud, nad on sõna otseses mõttes suuremaks kasvanud, targemaks  ja iseseisvamaks saanud.

Tänupidu algas traditsiooniliselt abiturientide defileega kooli fuajees ja jätkus lustaka rahvast puupüsti täis aulasse sisenemisega. Abituriente, vanemaid, koolipere ja külalisi tervitas kooli direktor Arno Kaseniit, kes tõi välja 5.lennu eripärad - see lend on tantsu- , laulu, - spordi-, teatri- ja robootikalembene. Selles lennus on palju neid , kes on tulnud tagasi Narvast. Eriti võib aga öelda, et selles lennus on palju kordumatuid isiksusi. Direktor soovis kõigile edukat edaspidist elu ja kutsus kõiki gümnaasiumi lõpuaktusele, mis toimub 20.juunil kl 16 Sillamäe Kultuurikeskuses.

Edasi jätkus pidu lõbusate etteastetega, tantsu ja lauludega. Pikem lugu, mille abitureindid olid ette valmistanud oli videofilm sellest, kuidas eksamiteks valmistuti ja kuidas oleks pidanud valmistuma. "Sõna" tervituseks anti ka pedagoogidele. Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad ja spetsialistid on väga loovad - ka abiturioentidele pühendatud lühietendus oli lõbus ja üllatav.                                                           

Riigieksamid  on seljataga, koolieksam on sooritatud. Soovime noortele häid  tulemusi! Oskust valida tänapäeva paljudest valikutest see kõige õigem, see kõige parem.  Edu edaspidises elus, ja olgu nii, et gümnaasiumi õpetajad võiksid tulevikus uhkusega öelda: „See edukas inimene oli kord minu õpilane!“  Tuult tiibadesse ja kivi kotti!

Klassijuhatajad Margit Karina- Tarassova ja Natalja Prishvitsyna - Merkureva