Sillamäe Gümnaasiumis algas ülipõnev õppeaasta

Kooli algusest on möödunud alles poolteist nädalat. Gümnaasiumi tegevus on käivitunud kiires tempos. Alanud on aktiivne õppetegevus ja tulemas on mitmed projektid. Esimese õppenädala lõpus käisid 11.klasside õpilased koos õpetajatega naabervallas Mummassaarel ja Utrias matkal - õpiti tundma kodukanti ja otsiti ajaloolisi mälestusi kivirahnudelt ja mälestusplaatidelt.

Esmaspäeval alustasime valikkursustega: riigikaitseõpetus, debatid, inimene ja õigus. Juhtkond kohtus traditsiooniliselt kooli õpilasesindusega. Arutati õpilasesinduse valimisi ja uue õppeaasta tööplaane. Koolihoone hoovi paigaldati betoonist tenniselaud. Aitäh, Sillamäe linnavalitsus ja OÜ Irmari juhtkond, kes tenniselaua hankimist toetasid. 

Teisipäeval 12.septembril omistati Sillamäe Gümnaasiumile pere ja - töötajasõbraliku tööandja esmane märgis. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva soovis märgise üleandmisel direktor Arno Kaseniidule edu kuldtaseme poole pürgimisel.

Kolmapäeval, 13.septembril sõitsid 25 gümnaasiumiõpilast koos kolme õpetajaga neljaks päevaks lõiminguprojekti raames noortekohtumiste laagrisse Otepääle. Laagris ühinetakse Kadrina ja Võru gümnaasiumide noortega. Projekti toetab Haridus- ja teadusministeerium, aitäh!

Kolmapäeval alustasime valikkursustega: terviseõpetus ja inimene ja õigus aine psühholoogia kursusega.

Juba järgmisel nädalal tulevad kooli külla konsultandid Tartu Ülikooli eetikakeskusest, kes nõustavad gümnaasiumi õpetajaid ja juhtkonda Kriitilise Sõbra Programmi raames, mis saab teoks Innove poolt rahastatud projektina Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

Peagi alustame ka Innove poolt toetatud Meediahariduse projektiga.

Edu ja jõudu meile kõigile! Õpime eluks, mitte kooli jaoks!