Noortekohtumised Otepää projektlaagris

Neli vahvat sügispäeva Otepääl.

13. – 16. septembril toimus Otepääl Marguse Puhkekeskuses noortekohtumine, kus osalesid kolme kooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Kadrina Keskkooli ja Võru Keskkooli  gümnasistid.  Kokku 40 noort.  Üritus toimus projekti „Saame sõpradeks“ raames. Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium. Iga päev toimusid huvitavad tegevused. Noored tegutsesid kolmes õpperühmas. Igas rühmas olid õpilased nii  Võrust kui ka Sillamäelt ja Kadrinast. Koos õpiti inglise keelt, lauldi laule , tantsiti, mängiti rahvamänge, tutvuti  üksteise kodukohaga. Igal rühmal oli võimalus korraldada ise õhtuprogrammi. Ja muidugi oli suhtluskeeleks eesti keel. Tore oli, et ka eesti noored said suhelda vene keeles. Huvitavad olid ekskursioonid Tehvandi suusahüppetorni ja Spordimuuseumisse. Ainus, mis jättis soovida oli ilm. Vihmasadu ei tahtnud kuidagi järgi jääda ja seetõtu tuli ära muuta mõned spordiüritused, mis pidid toimuma õues. Planeeritud matk ikkagi toimus. Umbes 8 kilomeetri pikkune matkarada Apteekrimäelt Pühajärveni ja tagasi läbiti tihedas vihmasajus. Ilm oli petlik, matka alguses vihma ei sadanud  aga  kui oli läbitud kaks kilomeetrit algas paduvihm. Noored olid vastupidavad ja mitte keegi ei andnud alla. Kohe pärst matka tõstis tuju kuum saun ja maitsev lõunasöök. Huvitavaid ja eredaid momente oli palju: õhtune meelelahutusprogramm, ühislaulude laulmine, rollimäng eesti ja vene pulmatraditsioonidest ja palju muud.

 

Nelja päeva jooksul tekkisid noorte vahel tihedad sõprussidemed. Mälestuseks jäid toredad fotod, videod ja vahva ühistants flesh mob. Koolidevahelised ühisprojektid jätkuvad ja juba oktoobris toimub kohtumine Võru keskkoolis projekti „Valikuvõimalus“ raames. Suured tänud õpetajatele, kes aitasid projekti läbi viia. Oksana Aasa Võrust, Kirsti Kasemets ja Hegi Soosaar Kadrinast, Viktor Tarassov Narvast,  Anne Meldre ja Lada Fomicheva Sillamäe Gümnaasiumist. Samuti täname kolme kooli direktoreid, kes  igati toetasid ja aitasid projekti ellu viia.

Margit Karina- Tarassova

eesti keele õpetaja,  projektijuht