Projekti II etapp Koolituspäevad Tartus

Koostöö- ja koolituspäevad Tartus

Tartus viidi läbi kaks koolitust. I päev toimus teemaline koostööpäev (koolitus) Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis teemal „Õpetajad-mentorid koostöiselt toimiva Sillamäe Gümnaasiumi arenguks", mis lähtub TÜ eetikakeskuse õppekavast "Organisatsiooni käitumine". 

 

Teine koolituspäev toimus Tartu Ülikoolis. Koolituse jooksul toimus Kriitilise sõbra programmi jätkutegevuste kirjelduses toodud antud koostööpäevaga seotud temaatiliste õpiülesannete refleksioon ja KJPG-ga teemakohane kogemuste vahetamine. 

 

 

Mõned toredad fotomeenutused Tartu koolituspäevadest

I päev Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

II päeval Tartu Ülikoolis