HUVITEGEVUS JA HUVIRINGID

Sillamäe Gümnaasiumi huvitegevus toetab õpilaste arendamist ja on gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust koordineerib gümnaasiumi üldpädevuste koordinaator.

Sillamäe Gümnaasiumis tegutsevad 2021/2022 õa huviringid

  • Robootika ringjuhendaja õp Sergei Varankin
  • Tantsuring - koordineerib õp Margit Karina-Tarassova
  • Huvitava keemia ring, juhendaja õp Irina Ivanova
  • Majanduse ja ettevõtluse huviring, juhendaja õp Arno Kaseniit
  • Meedia huviring, juhendaja õp Margit Karina-Tarassova
  • Muusika ja kooliorkestri ring, juhendaja ringijuht Viktor Tarassov
  • Etenduskunsti ja näitering, juhendaja Vladimir Vaikert