HUVITEGEVUS

Sillamäe Gümnaasiumi huvitegevus toetab õpilaste arendamist ja on gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust koordineerib huvijuht ja huvitegevuses osalevad lisaks huvijuhile ringijuhid.

Sillamäe Gümnaasiumis tegutsevad 2018/2019 õa huviringid

Huvitegevust gümnaasiumis koordineerib 2018/2019 õa Julia Muliar, õpilasesinduse juhendaja, huvijuht.