HUVITEGEVUS

Sillamäe Gümnaasiumi huvitegevus toetab õpilaste arendamist ja on gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust koordineerib huvijuht ja huvitegevuses osalevad lisaks huvijuhile ringijuhid.

Sillamäe Gümnaasiumis tegutsevad 2019/2020 õa huviringid