Õppesuunad ja valikkursused

Sillamäe Gümnaasiumis saab valida nelja õppesuuna vahel

  • Reaalainete õppesuund
  • Looduse ja keskkonna õppesuund
  • Humanitaarainete õppesuund
  • Tavaõpe (suuna valikuta)

Õppesuuna õppekavas pakutakse õpilasele temaatilisi valikkursuseid, võimalust osaleda projektides, sooritada üleminekueksameid ja kirjalikke töid, mis toetavad õpilase soovi õppida ja areneda soovitud valdkonnas.