Õppesuunad ja valikkursused

Sillamäe Gümnaasiumis saab valida nelja õppesuuna vahel

  • Reaalainete õppesuund
  • Looduse ja keskkonna õppesuund
  • Humanitaarainete õppesuund
  • Sisekaitse õppesuund 

Õppesuuna õppekavas pakutakse õpilasele temaatilisi valikkursuseid, võimalust osaleda projektides, sooritada üleminekueksameid ja kirjalikke töid, mis toetavad õpilase soovi õppida ja areneda soovitud valdkonnas.

Rohkem õppesuundade valikkursustest ja moodulitest loe siin