Sillamäe Gümnaasiumis tähistati Euroopa Päeva

Euroopa riigid sealhulgas Eesti tähistab 9.maid Euroopa Päeva. See on päev, mil pandi alus ühtse ja sõbralikuma Euroopa loomiseks ühiste väärtuste ja ühiste majanduseesmärkide saavutamise huvides.

Sillamäe Noortenõukogu, Sillamäe Gümnaasiumi õpilasesindus ja MTÜ Avatud Vabariik korraldasid 9.mail arvamusfestivali, mille peamised teemad olid seotud Euroopa ühtsuse ja Euroopa Liidu elukorraldusega.

Gümnaasiumi arvamusfestivalil osales ca 70 õpilaste viiest erinevast Ida-Virumaa koolist. Festivali läbiviimist toetas MTÜ Avatud Vabariik. Tuntumatest esinejatest osales meie arvamusfestivalil endine välisminister ja presidendikandidaat Marina Kaljurand.