Maikuu Sillamäe Gümnaasiumis

Maikuus algas selle õppeaasta  viimane õppeveerand. Teame kõik kui raske on istuda koolipingis kui väljas paistab päike, rohi rõõmustab rohelusega ja hing vajab õhku. Paraku on aga maikuu veel õppimise, eksamite ja tasemetestide aeg. Ehk alles lõpupoole, kui 12ndikud on ära teinud inglise keele ja matemaatika riigieksamid ja viimase koolieksami, alles siis võib hakata kergemalt hingama - tulemas on lõpukella pidu, matkad ja õppereisid klassiga, kohtumised huvitavate inimestega, spordivõistlused..

Maikuu ürituste kalendris on mail plaanis palju toredaid sündmusi:

 • 4. ja 7.mail Inglise keele riiieksam
 • 5.mail Teeme Ära koristustalgud mere ääres
 • 9.mail Euroopa Päeva arvamusfestival
 • Õpilaste kohtumine Elamusaasta projekti raames Vaba Lava tegijatega
 • 15.mai üleminekueksamite eeleksam 10.-11.klassidele
 • 17.mail tuleohutusõppus kogu koolile
 • 24.mail Töömessil osalemine
 • 25.mail 12.klasside matemaatika riigieksam
 • 25.mail festivali Läänemere kultuurisillad kontsert gümnaasiumis
 • 29.mail 12.klassi koolieksam
 • 30.mail Riigikaitse kursuse õppekäik Tapa sõjaväelinnakusse
 • 31.mai.-1.juunil Riigikaitse kursuse õppelaager
 • 31.mail 12.klassi lõpukellapidu
 • 1.juunil III Sillamäe Treppide Jooks