Üldtööplaan 2020-2021

Õppenõukogu kehtestab enne õppeaasta algust üldtööplaani. Üldtööplaan koostatakse lähtudes gümnaasiumi arengukava tegevuskavast ja lõppenud õppeaasta sisehindamise tulemustest.

Üldtööplaani aluseks võttes koostavad oma valdkondlikud tegevuskavad juhtkond, spetsialistid, õppetoolid, õppesuundade juhid ja koordinaatorid.

Sillamäe Gümnaasiumi 2020-2021 üldtööplaan (vastu võetud ÕN koosolekul 27.08.2020.a)

Loe lisaks üldtööplaani kohta siin 

Sillamäe Gümnaasiumi 2019-2020 üldtööplaan (vastu võetud ÕN koosolekul 28.08.2019.a)

Sillamäe Gümnaasiumi 2018-2019 õppeasta prioriteetsed tegevussuunad, tähelepanupunktid ja eesmärgid

Sillamäe Gümnaasiumi 2018-2019 üldtööplaan (vastu võetud ÕN koosolekul 30.08.2018.a)