Üldtööplaan 2018-2019

Õppenõukogu kehtestab enne õppeaasta algust üldtööplaani. Üldtööplaan koostatakse lähtudes gümnaasiumi arengukava tegevuskavast ja lõppenud õppeaasta sisehindamise tulemustest. Üldtööplaani aluseks võttes koostavad oma valdkondlikud tegevuskavad juhtkond, spetsialistid, õppetoolid, õppesuundade juhid ja koordinaatorid.

Sillamäe Gümnaasiumi 2018-2019 õppeasta prioriteetsed tegevussuunad, tähelepanupunktid ja eesmärgid

Sillamäe Gümnaasiumi 2018-2019 üldtööplaan (vastu võetud ÕN koosolekul 30.08.2018.a)

Loe lisaks üldtööplaani kohta siin