Privaatsuspoliitika

Sillamäe Gümnaasiumi eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner!

Vastutav andmetöötleja
Sillamäe Gümnaasium ( edaspidi SG) on Teie andmete vastutav töötleja.  
Isikuandmete töötlemise eest vastutavad spetsialistid valdkonniti:

Üldvastutus andmekaitse toimingute korraldamisel
 Erika Tambi (Arendusjuht)
 erika.tambi@sillamaegymn.edu.ee

Õpilaste isikuandmete kogumine ja töötlemine
Julia Varivoda (Sekretär)
julia.varivoda@sillamaegymn.edu.ee 

Personali isikuandmete kogumine ja töötlemine
Marina Orikova (Personalispetsialist)
marina.orikova@sillamaegymn.edu.ee

Õpilaste õppetulemuste kogumine ja töötlemine
Marina Hramtsova (Õppealajuhataja)
 marina.hramtsova@sillamaegymn.edu.ee

Turvalisuse tagamine kooli e-keskkondades
Juulia Devadze (Infotehnoloog)
 juulia.devadze@sillamaegymn.edu.ee

Turvalisuse tagamine kooli arvutivõrgus
Sergei Varankin (Arvutitehnik)
 sergei.varankin@sillamaegymn.edu.ee

Andmete avalikustamine ja/ või edastamine
SG teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid. 
Kolmandateks isikuteks võivad olla riigiasutused , IT-partnerid, e-teenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

  1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
  2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt SG juhistele.

Teie õigused ja kuidas Te saate oma õigusi teostada
Kontakteerudes SG meili kanstelei@sillamaegymne.edu.ee  teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

  1. paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  2. paluda enda isikuandmete parandamist;
  3. paluda enda isikuandmete kustutamist;
  4. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

 Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab SG ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta kooli või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete SG sõlminud. 

Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda SG andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole. Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080