Alanud on II õppeveerand

Sillamäe Gümnaasiumis algas taas õppetegevus- II õppeveerand. I õppeveerand oli väga intensiivne - õppisime tundides, õppekäikudel, projektipäevadel. I õppeveerandil lõppes I kursus ja hinded pandi välja matemaatikas, inglise keeles ja eesti keeles.

Õpime sel veerandil kuni 21.detsembrini. II veerand tuleb väga huvitav - külalisloengud, olümpiaadid, projektipäevad, teemanädalad ja huvitavad kohtumised väga huvitavate inimestega.

Head õppimist!

Arno Kaseniit

direktor