Ümarlaud Sillamäe Gümnaasiumis

Sillamäe Gümnaasiumis on hea tava arutada ühiseid probleeme ja välja tuua uusi ideid kogu koolipere osalemise kaudu. Üheks heaks ja demokraatlikuks koostöövormiks on ümarlaud, millest võtavad osa juhtkonna, vanemate, õpetajate ja õpilaste esindajad.

Järjekordne ümarlaud toimub kolmapäeval, 21.novembril kl 14.15 kooli aulas. loodame konstruktiivset ja avatud arutelu koolielu probleemide üle.