Järelvalve kontaktid

Sillamäe Gümnaasiumi tegevuse teevad järelvalvet mitmed ametid ja teenistused.

 

Kooli pidaja on Sillamäe linn

Kontakt Aadress: Kesk 27, 40231, Sillamäe 

http://www.sillamae.ee/ 

Hariduse ja kultuuriosakond 

 

  • Järelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

Kontakt : Munga 18, Tartu 50088

e-posti aadress: hm@hm.ee telefon: 735 0222

 

  • Tuleohutuse järelvalvet teostab PÄÄSTEAMET

Kontakt https://www.rescue.ee/et/yldkontaktid

 

  • Terviseohutuse järelvalvet teostab TERVISEAMET

Kontakt : Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn,   Tel 7943500,   E-mail: kesk@terviseamet.ee

 

  • Laste õiguste järgmise järelvalvet teostavad

ÕIGUSKANTSLER http://www.oiguskantsler.ee/et/lapse-%C3%B5iguste-kaitse

kontakt Kohtu 8, 15193 Tallinn
(+372) 693 8404
info@oiguskantsler.ee

 

LASTEKAITSELIIT

kontakt MTÜ Lastekaitse Liit kontor 
Endla 6-18, Tallinn 10142
Telefon: 631 1128
liit[ät]lastekaitseliit.ee

https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-...

 

  • Eesti keele kasutamise nõuete üle teostab järelevalvet KEELEINSPEKTSIOON

Kontakt: Keeleinspektsioon https://www.keeleinspektsioon.ee/et
Endla 4, 10142 Tallinn
telefon 626 3346
E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee

 

  • Töösuhete järelevalvet teostab TÖÖINSPEKTSIOON

Kontakt  Mäealuse 2/3, 12618 TALLINN
Registrikood 70001969

http://www.ti.ee/est/kontaktid/