Alustasime uut õppeaastat uuenenud õpetajate meeskonnaga

Sillamäe Gümnaasiumis töötavad oma ala spetsialistid. Enamus on kogemustega pedagoogid, kellel on parim vanus õpetaja töö tegemiseks.

Oleme sõbralik ja ühtne meeskond, kes hoolivad meie õpilastest, meie koolist ja Sillamäe linnast.

Soovime kõigile toredat uut õppeaastat!

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad 2013/2014 õa