Muutunud õpikäsitus

 „Hea õpetaja on kõrgharidusega professionaal, kellel peab koos vastutusega olema klassiruumis ka vabadus teha õigeid otsuseid.“
Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi.

Eesti hariduse 5 väljakutset

Infomaterjal õpetajate töösuhete ning lepinguliste õiguste ja kohustuste kohta

Allikas:http://www.hm.ee/index.php?0513813

Infomaterjal õpetajate töösuhete ning õpetaja töölepinguliste õiguste ja kohustuste kohta annab

ülevaate 2013. aasta septembris jõustunud muudatustest õpetaja tööaja arvestamise reeglites.

Kasulikud lingid