Karjäärinädal Sillamäe Gümnaasiumis 11.-16.märtsil 2019

Sillamäe Gümnaasiumis toimub taas karjäärinädal. Gümnaasiumi üheks oluliseks ülesandeks on noortele karjäärialase info edastamine, nõustamine ja igakülgne karääriteadlikkuse tõstmine. Karjäärinädalal teeme seekord koostööd Töötukassa karjäärispetsialistidega jt asutuste ja tööelu esindajatega. Nädala lõpus on gümnasistidel võimalus külastada noorte infomessi Orientiir.

Täpsem ajakava siin 

KOOSTÖÖ TÖÖTUKASSAGA

Töötukassa töötubade eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust tööturust, karjääri kujundamisest ja seda selleks, et noor oleks tööellu asudes konkurentsivõimelisem.

TEEMA 1 TÖÖOTSING JA TÖÖLE KANDIDEERIMINE

  • Lisatöö võimalused (õpilaste oskuste väljaselgitamine, eneseanalüüs
  • Tööotsingu alustamine (tööotsing, CV, kaaskiri, motivatsioonikiri, sotsiaalmeedia mõju)
  • Tööandja ootused ja konkurents (tööandja soovitused, noore töötaja eripära)
  • Esimese töökogemuse sidumine edasiste tööotsingutega
  • Palga kujunemine ja maksud

TEEMA 2 TÖÖMAAILM

  • Tööturu hetkeolukord Eestis ja maakonnas
  • Töötamine Eestis ja välismaal
  • Palgastatistika, ülevaade valdkondade palgastatistikast
  • Ettevõtlus
  • Noortele suunatud teenustest Töötukassas (miks ja millal pöörduda ning millist abi saab)