Eesti keele nädal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keele nädala jooksul toimus palju üritusi. Esmaspäeval avati väike Eesti edulugude näitus. Õppetundides pühendati rohkem tähelepanu eesti keelele ja kultuurile. Toimusid viktoriinid ja esitlused.

Emakeelepäeval viidi läbi eesti keele olümpiaad.  Osales üle 50 õpilase Sillamäelt ja Narvast. Eriti vahvad olid ettekanded teemal " 10 põhjust, miks õppida eesti keelt" Kõiki parimaid tunnustati tänukirja ja kingitusega. Olümpiaadi toetas IVOL ja Sillamäe Gümnaasium.

Kahel järgneval päeval osaleti Sillamäe Keskraamatukogu poolt korraldatud viktoriinil  ja vaadati koos filmi „Tuulte tahutud maa.“ Sillamäe Gümnaasiumi õpilased osalesid ka Narvas emakeelepäevale pühendatud kontserdil.