Loodusainete nädal gümnaasiumis

Traditsiooniline loodusainete nädal toimus gümnaasiumis 8.-12.aprillil. Sillamäe Gümnaasiumi loodusainete ainesektsiooni õpetajad korraldasid taas selle nädala raames huvitavaid tunde ja üritusi. Loodusainete nädalal pöörati suuremat tähelepanu keemia, füüsika, geograafia ja bioloogia teemadele. Ainenädalal arendati õpilaste teadmisi nende ainete erinevatel teemadel.

Loodusainete nädala raames toimus õpilase uurimistöö avalik kaitsmine. 10 A klassi õpilane German Pistšassov esines gümnasistide ees uurimistööga teemal „Globaalprobleemide uurimine SG näitel", mille järel oli rühmatöö ja elav arutlus päevakajalisel teemal prügi sorteerimisest ning utiliseerimisest nii koolis, kodus kui ka meie linnas. Selle teema uurimine ja praktilste oskuste saamine jätkus ka õpetaja Julia Zahharova tundides.

Diana Ignatenko osales loengul „Tulevikumaavarad" ning esines meie õpilaste ees miniloenguga.
Vahetundides aitasid 12A klassi õpilased korraldada põrandamängu „Läänemeri", mis osutus väga põnevaks. Osa gümnasiste tuletas meelde oma seniseid teadmisi Läänemere kohta, aga 10. klassi jaoks see oli uus ja huvitav õpikogemus.

Teemanädala keskpunktiks oli keemia turniir, kuhu olid kutsutud ja hea meelega tulid Narva ja Kohtla-Järve koolide gümnasistid koos oma õpetajatega. Turniir koosnes kolmest etapist: arvutitest, loovülesanded ja keemiaülesannete lahendamine. Osalejad jäid väga rahule ning sooviksid ka edaspidi osaleda turniiril.
Tundides oli ka palju huvitavaid ülesandeid, nagu debatid, viktoriinid ja intellektuaalsed mängud.

Korraldajad tänavad gümnaasiumi juhtkonda ja IVOLI-IT keemiaturniiri läbiviimise toetamise eest.


Julia Zahharova, Loodusainete õppetooli juht
Irina Ivanova, Loodusvaldkonna suunajuht