Alanud on õppeaasta viimane õppeveerand

Viimaselgi õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumil kavas põnev õppimine ja õpetamine. Õpime nii kohustuslikke kui valikkursuseid, osaleme võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel. Olulised sündmused ja tegevused maikuus: 12ndikel riigieksamite edukas sooritamine, 11ndikel üleminekueksamid, 10ndikel keelte ja matemaatika tasemetestid ja õppeperioodi akadeemiline test.

Maikuusse jääb Teeme Ära talgutes osalemine, Euroopa Päev, emade päev, abiturientide lõpukell, mitmed huvitavad õppekäigud, projektides osalemine ja kontserdid. 15.mail korraldame lastevanemate koosoleku ja ilusa lühikontserdi meie õpilaste emadele. 

Juunikuus tähistame Eesti lipu päeva, osaleme Sillamäe Treppide Jooksul ja lõpetame õppeperioodi Orava talus.

Edukat ha huvitavat õppeveerandit nii õpilastele kui ka õpetajatele!

Arno Kaseniit

direktor