Sillamäe Gümnaasiumis lõppes õppeaasta

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud heaks traditsiooniks õppeaasta viimastel õppenädalatel korraldada õppekäike, sooritada veel viimaseid teste ja arvestusi ning viimastel päevadel teha kokkuvõtteid lõppevast õppeaastast.

12.klassid tegid viimase riigieksami matemaatikas 24.mail. Koolieksam tehti 28.mail ja lõpukella pidu toimus 31.mail.

11.klassidel tuli sel aastal teha üleminekueksam (vastavalt õppesuuna valikule) ja tasemetestid matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

10.klassid tegid 10.klassi lõpus akadeemilise tasemetesti (küsimused kõikidest ainetest) ja tasemetestid matemaatikas, eesti ja inglise keeles.

11.klasside õpilased olid 30.-31.mail riigikaitse laagris. 1.juunil toimus traditsiooniline Sillamäe Treppide Jooks, milles osales kas võitslejatena või vabatahtlikena üle 70 gümnaasiumiõpilase. 4.juunil tähistasime Eesti lipu päeva. 6.juunil käisid 11.klasside kultuuriloo kursuse õpilased õppekäigul ERM-is.

Õppeaasta lõpetasime traditsiooniliselt Orava Talus. Viimasel koolipäeval tehti kokkuvõtteid klassides.

HEAD KOOLIVAHEAEGA! Kohtume 2.septembril 2019!

Arno Kaseniit

direktor