Gümnaasiumis alustas õpinguid rekordarv õpilasi

Uus õppeaasta algas Sillamäe Gümnaasiumis piduliku aktusega. Gümnaasiumi 8nda õppeaasta esimese õppepäeva avas kooli pidaja tervitusega linnapea Tõnis Kalberg. Koolidirektor Arno Kaseniit soovis kõigile sajaseitsmekümnele gümnasistile jätkuvat õpihimu ja edukat õppeaastat.

Gümnaasium on jätkuvalt tervist edendav kool, kuulub liikuma kutsuvate koolide võrgustikku ja osaleb sõbraliku tööandja programmis.

Uuel õppeaastal jätkatakse neljas õppesuunas õpilastele valikkursuste pakkumist. Uue õppesuunana avame sel õppeaastal sisekaitse õppesuuna. Jätkuvalt on õpilaste valikus reaalõppesuuna, looduse õppesuuna ja humanitaarõppesuuna kursuste moodulid. 

Sillamäe Gümnaasium on Ida-Virumaa esimene puhas gümnaasium, mis alustas tööd 2012.aastal. Sillamäe Gümnaasiumi on lõpetanud juba ligemale nelisada noort inimest, kes enamuses on jätkanud õpinguid peamiselt Eesti, aga ka välismaa kõrgkoolides. Gümnaasiumis töötab ligemale kolmkümmend õpetajat. Sillamäe Gümnaasium on munitsipaalgümnaasium, kooli pidaja on Sillamäe linn.

Jõudu ja energiat meile kõigile uuel õppeaastal!