Meediaõpe Sillamäe Gümnaasiumis

Gümnaasiumi humanitaarsuund otsib pidevalt oma õpilastele huvitavaid valikkursusi.
 
Meediaklubi on tegutsenud juba kaks aastat. Meediakoolitust on saadud projekti "Valikuvõimalus" raames, rahastaja  Integratsiooni Sihtasutus. Eelmisel aastal toimus meediaõpe TÜ Narva Kolledžis, projekti toetas British Council. Noortel oli võimalus õppida meedia aluseid  TÜ ajakirjandusõppejõu  filosoofiadoktor Maarja Lõhmuse juhendusel. Meediaklubi ühise töö tulemusena on valminud dokumentaalfilm Sillamäe  linna ajaloost. Filmi  "Salastatud linn" esilinastus toimub 20.09.2019 a. kell 13.00 Sillamäe Gümnaasiumi aulas
 
Humanitaarsuuna juht
Eesti keel